Sosialistisk Ungdom fordømmer militærkuppet i Bolivia!

Sosialistisk Ungdom ser med stor uro på den politiske utviklingen som finner sted i Bolivia. Etter anklager om valgfusk har president Evo Morales gått med på å utlyse nyvalg, men ble etter dette tvunget til å gå av av landets militære. Presidenten har hatt stor støtte i befolkningen, og er blitt avsatt før anklagene har blitt gjenstand for en ryddig og demokratisk prosess. Ytre høyre har den siste tiden systematisk angrepet og forfulgt urfolksgrupper, menneskerettighetsorganisasjoner og kvinnebevegelse. Blant annet har Norsk Folkehjelp ropt varsko om at deres samarbeidsorganisasjoner innenfor urfolks- og bondebevegelsen utsettes for voldelige angrep på dem og deres familie.
Sosialistisk Ungdom anser dette som et militærkupp og fordømmer det som er en brutal og udemokratisk offensiv fra høyrekreftene i landet.
Vi star sammen i solidaritet med de folkebevegelsene som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i Bolivia.
Les hos Norsk Folkehjelp: Bolivia: Klappjakt på Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere

Del denne saken