Samtykkelov

Voldtekt er et enormt samfunnsproblem som politikerne ikke tar på alvor. Én av ti norske kvinner opplever en voldtekt i løpet av livet, og halvparten av disse før fylte 18 år. Kun ti prosent av alle voldtekter anmeldes, hele 84 prosent av anmeldelsene henlegges og bare én prosent ender i en dom. Det betyr at det nærmest er straffefritt å voldta i Norge.

I dagens straffelov regnes det kun som voldtekt dersom man har tilegnet seg sex ved vold, truende atferd eller har sex med noen som er bevisstløs. Det betyr at flesteparten av voldtektene som skjer i Norge i dag ikke er ulovlige. For voldtekter skjer ikke bare gjennom overfall og i mørke bakgater av ukjente menn – de skjer også på fest og av venner, kjærester og bekjente. Da holder det ikke at loven ikke nevner noe om samtykke og at sex skal være frivillig. SU vil ha en samtykkelov som slår fast at bare ja betyr ja og at sex uten samtykke er voldtekt.

Voldtekt fratar jenter og kvinner frihet makt over egen kropp og eget liv. Det er urettferdig at kvinner må ta forhåndsregler for ikke å bli utsatt for overgrep fordi de mangler rettssikkerhet. Flere land, blant annet Danmark og Sverige, har innført en samtykkelov, og nå er det på tide at Norge følger etter. Vi krever en samtykkelov nå!