Riv ned festning Europa!

Europa fører en rasistisk flyktningpolitikk som forskjellsbehandler flyktninger basert på hvilket land de kommer fra. Flyktninger fra asiatiske og afrikanske land blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Flyktningbåter blir nektet å komme til land i Europa og blir dratt ut i små livflåter, uten motor, på det store Middelhavet igjen, og forlatt. Denne praksisen kalles pushbacks og er ulovlig da den strider med grunnleggende menneskerettigheter. 

Samtidig ser vi at flyktninger har sittet fast i Moria-leiren i Hellas i mange år uten hjelp. Dette kommer av  at resten av Europa har stengt grensene sine, og ikke ønsker å bidra med å relokalisere flyktninger. Resultatet er at  de som lever i leirene, lever et liv med minimalt av rettigheter og uverdige forhold. 

1 år etter at krigen brøt ut i Ukraina har Norge tatt inn 30 000 Ukrainske flyktninger. Dette er fantastisk! Selv om det er kritikkverdig at Norge, 3 år etter at Moria-leiren brant ned, kun har tatt imot 50 flyktninger derfra. Solidaritet med flyktninger skal ikke være avhengig av hvilket land man kommer fra. Dette er institusjonell rasisme og ikke noe vi kan godta!

Dette setter Sosialistisk Ungdom fokus på i kampanjen “Riv ned festning Europa!” Kampanjen varer fra 13. mars til 02. april og skal markeres i hele landet med aktivisme. Lørdag 25. mars er nasjonal aksjonsdag der alle lokallag skal bygge en festning med pappesker som skal symbolisere festning Europa, denne skal rives.

Dersom du ikke er aktiv i SU enda er dette en perfekt mulighet til å bli engasjert. Her kan du melde deg inn i SU. På kontaktsidene finner du kontaktinfo til alle våre lokallag. Dersom du ikke vet hva ditt nærmeste lokallag er kan du ta kontakt med post@su.no som vil sette deg i kontakt med de:)

God kampanje!

Del denne saken