Redd Repparfjorden!

Gruveselskapet Nussir vil starte en kobbergruve i Kvalsund i Finnmark. Avfallet fra fjorden vil de dumpe rett i Repparfjorden. Det tilsvarer 17 lastebillass i timen hvert år i 20 år framover. Dette vil ha fatale konsekvenser for livet i fjorden. Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og er verna for å ta vare på blant annet villaksen.

Synnøve og Frida var vakter og passet på at gruveselskapet Nussir ikke får startet anleggsarbeidet. To ganger tidligere i juli har det kommet anleggsbiler for å gjøre grunnundersøkelser, men heldigvis har aksjonister hindret store deler av arbeidet. I går kl 09 kom det en semitrailer med en anleggsmaskin. Heldigvis var det vakter på plass som fikk hindret bilen i å kjøre ned til området hvor det skal bygges. Nå har Nussir fått byggetillatelse av kommunen, og selv om det er 3 uker klagefrist før den eventuelt blir gyldig har de sagt at de skal starte byggingen nå snart.

Døgnet rundt er det aktivister som passer på at arbeidet ikke får starte. Jo mindre de får bygget jo mer sannsynlig er det at et nytt stortingsflertall kan trekke tilbake konsesjonen Nussir har fått. Et annet mål er å skremme investorer fra å investere penger i prosjektet, og jo lengre vi hindrer arbeidet i å starte, jo mindre lønnsomt blir det å investere.

Grunnen til at aktivister er villig til å begå sivil ulydighet er fordi dette er nok et eksempel på hvordan kortsiktig profitt settes over hensynet til natur og urfolk. Nok er nok. Gruva ha en enorm innvirkning på reindrifta i området, som allerede er under hardt press fra andre utbygginger. Vi kan ikke prioritere kortsiktige arbeidsplasser i gruva framfor bærekraftige arbeidsplasser i fiske og reindrift.

Norge er 1 av 2 land i verden som planlegger nye prosjekter med dumping av gruveavfall i sjøen. Det andre er Papa New-Guinea. Gruvedumping er Norges skam. Det trengs flere aktivister både til å være i leiren og til å begå sivil ulydighet for å stoppe arbeidet.

Kunne du tenke deg å bidra? Les mer om hvordan du kan bli med på protestleiren her: https://nu.no/…/2021/05/teltleir-ved-repparfjord-i-sommer/

Del denne saken