Ytringsfrihet

Sosiale medier gjør at det i dag er lettere enn noen gang tidligere å dele hatefulle ytringer. Ytringer som begrenser andres rett til å ytre seg fritt i det offentlige rom, ivaretar fordommer, har store psykiske påkjenninger og fører til polarisering. En viktig grunnleggende tanke er at ytringsfriheten til et individ stopper der den begrenser et annet individs ytringsfrihet. Hatprat, trakassering og trusler burde ikke anses som frie ytringer.

Ytringsfriheten er grunnleggende viktig i et demokratisk samfunn. Den må vernes om, men den må også spisses inn slik at det er tydelig hva den omfatter. Denne innspissingen kan det ikke være individet som står for, her må vi ha kollektive retningslinjer som presiserer betydningen av ytringsfrihetsbegrepet. Disse retningslinjene skal være tydelige på distinksjonen mellom hatprat og trusler, og frie ytringer.

SU vil:

  • Innføre bøtelegging av hatprat på nett.
  • Hindre at offentlige midler gis til aktører som har diskriminerende praksis.
Del denne saken