Vest-Sahara

I dag deler en 2200 kilometer lang mur Vest-Sahara. Denne muren er forsterket med i overkant av en million landminer, og forhindrer kontakt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie. 

I den okkuperte delen av Vest-Sahara begås det menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Saharawiene har ikke organisasjonsfrihet og ytringsfriheten er ytterst begrenset. De aller fleste som ytrer seg for selvstendighet eller mot okkupasjonsmakten i offentligheten blir fengslet, som oftest med uriktige og urettferdige rettssaker. 

I tillegg til å begå brudd på menneskerettighetene, tapper også Marokko de okkuperte områdene for naturressurser. Vest-Sahara er rikt på fosfat og fisk, noe Marokko utnytter på det groveste. EU forhandlet fram en fiskeriavtale med Marokko, som også omgikk havområdene i Vest-Sahara. Fem år senere, i 2018, ble avtalen annullert av en EU-domstol fordi den brøt folkeretten. Internasjonale selskaper, inkludert norske, og Marokko tjener enorme summer på å stjele naturressursene til det saharawiske folk. Derfor må vi legge press på norske myndigheter og selskaper for å sette en stopper for vår deltakelse i okkupasjonen. 

Vest-Sahara-konflikten er en skjult og glemt konflikt. Marokko gjør alt som står i sin makt for å forhindre journalister, aktivister og organisasjoner innsyn i de grove overtredelsene som begås. De utnytter i sin fulle grad støtten de har fra Frankrike og EU for å fortsatt drive rovdrift på naturressurser og undertrykke saharawiene. 

SU vil:

  • At Vest-Sahara frigjøres.
  • At det legges press på marokkanske myndigheter for å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet. 
  • At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart.
  • At Stortinget og regjeringen viser mer handlekraft rundt situasjonen.
  • At Norge trekker alle investeringer i de okkuperte områdene. 
  • At Marokko følger opp krav om ytringsfrihet gjennom å slippe media inn i de okkuperte områdene.
  • At Norge anerkjenner Den saharawiske arabiske demokratiske republikk.
  • At krigsfanger fra begge sider må løslates.
  • At Marokko river muren som deler Vest-Sahara, og fjerner landminene.
Del denne saken