Vest-Sahara

Bilde: Carlos Núes (licensed under CC BY-NC-ND 2.0)

I dag deler en 2200 kilometer lang mur Vest-Sahara. Denne muren er forsterket med i overkant av en million landminer, og forhindrer kontakt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie. 

I den okkuperte delen av Vest-Sahara begås det menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Saharawiene har ikke organisasjonsfrihet og ytringsfriheten er ytterst begrenset. De aller fleste som ytrer seg for selvstendighet eller mot okkupasjonsmakten i offentligheten blir fengslet, som oftest med uriktige og urettferdige rettssaker. 

I tillegg til å begå brudd på menneskerettighetene, tapper også Marokko de okkuperte områdene for naturressurser. Vest-Sahara er rikt på fosfat og fisk, noe Marokko utnytter på det groveste.  EU skal i 2013 forhandle med Marokko om en fiskeriavtale, som også omgår havområdene i Vest-Sahara. Internasjonale selskaper, inkludert norske, og Marokko tjener enorme summer på å stjele naturressursene til det saharawiske folk. Derfor må vi legge press på norske myndigheter og selskaper for å sette en stopper for vår deltakelse i okkupasjonen. 

Vest-Sahara-konflikten er en skjult og glemt konflikt. Marokko gjør alt som står i sin makt for å forhindre journalister, aktivister og organisasjoner innsyn i de grove overtredelsene som begås. De utnytter i sin fulle grad støtten de har fra Frankrike og Europa for å fortsatt drive rovdrift på naturressurser og undertrykke saharawiene. 

Sosialistisk Ungdom krever: 

  • Et fritt Vest-Sahara
  • At det legges press på marokkanske myndigheter for å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet. 
  • At norske myndigheter står opp mot EUs fiskeriavtale 
  • At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart
  • Mer fokus og handlingskraft rundt situasjonen i Stortinget og Regjeringen 
  • Norge trekker alle investeringer i de okkuperte områdene. 
  • Marokko følger opp krav om ytringsfrihet gjennom å slippe Media inn i de okkuperte områdene.
  • Norge anerkjenner Den saharawiske arabiske demokratiske republikk
  • Krigsfanger fra begge sider må løslates
  • Marokko river muren som deler Vest-Sahara.
Del denne saken