Våpeneksport

I 2021 solgte Norge våpen og militært utstyr for 6,3 milliarder kroner. Det er over en tusenlapp for hver eneste innbygger i Norge. Dette er utstyr som primært selges til NATO-allierte, Sverige og Finland, men som også i nyere tid har blitt solgt til autoritære stater i Midtøsten.

Norge produserer store mengder av det som kalles A-materiell, en kategori som inneholder alt som kan drepe. Især har vi spesialisert oss på høy-teknologisk militært materiell. Vi eksporterer blant annet store mengder droner, missiler, raketter, bomber, og utstyr til å lede bomber. Når amerikanske fly bomber landsbyer er det høyst sannsynlig at norske selskaper har laget systemer til flyet og utstyret som leder bomben til målet. 

De norske reglene for våpeneksport sier at vi ikke skal eksportere våpen til områder med krig eller der krig truer, eller land med borgerkrig. Vi skal også vurdere demokrati og menneskerettighetssituasjonen i landene vi selger til. 

På tross av et tilsynelatende strengt regelverk, ender norske våpen og våpendeler opp i diktaturer, krigs- og konfliktsoner verden over fordi det er åpnet opp for så mange unntak fra de strenge hovedreglene. Norge har for eksempel inngått en avtale med USA som sier at USA kan selge norske våpen videre i henhold til amerikanske lover, og ikke norske. Det betyr at norske våpen kan ende opp i land hvor de ikke skal være. SU mener det kan være legitimt og produsere våpen og materiell til et eget defensivt norsk forsvar, men vi tar sterk avstand fra og ønsker ikke norsk salg av militært utstyr verken til NATO eller andre land.

Selv om SU er i mot våpeneksport, har vi støttet våpendonasjon til Ukraina etter Russlands okkupasjon. Ukraina har folkeretten på sin side og har rett til å forsvare seg selv mot Russlands imperialistiske krigføring. Det må samtidig være militærfaglige vurderinger som avgjør både hva slags våpen som kan gjøre en forskjell i krigen og hva Norge har mulighet til å avse. 

En sluttbrukererklæring er en garanti gitt til våpeneksportør om at mottakerlandet er endelig bruker av materialet, og at de ikke skal eksportere videre uten samtykke fra opprinnelseslandet. Dette benyttes ofte ved kjøp og salg av militært materiell. I dag krever Norge ikke slike garantier fra våre allierte i NATO eller fra EU-medlemmer. Det kan føre til at norske våpen som vi selger til våre allierte blir videresolgt til en krigssone der de blir brukt til å begå menneskerettighetsbrudd. Derfor vil vi kreve sluttbrukererklæring av alle land vi eksporterer våpen til.

SU vil: 

  • At Norge må stanse alt salg av krigsmateriell til autoritære og undertrykkende regimer.
  • Strengere kontroll på våpeneksport.
  • Gradvis omstilling og nedtrapping av norsk våpenindustri, og utvikling av ny alternativ industri og arbeidsplasser som produserer samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og kunnskap.
  • Stanse salg av våpen til NATO og andre land.
  • At Norge må kreve sluttbrukererklæring av alle land, og etablere bedre kontrollmekanismer for å følge opp disse. Samt stanse salg der vi mistenker at det foregår videresalg.
  • Forby all masseødeleggingsvåpen, inkludert atomvåpen.
Del denne saken