Våpeneksport

De norske reglene for våpeneksport sier at vi ikke skal eksportere våpen til områder med krig eller der krig truer, eller land med borgerkrig. Vi skal også vurdere demokrati og menneskerettighetssituasjonen i landene vi selger til. På tross av et tilsynelatende strengt regelverk, ender norske våpen og våpendeler opp i diktaturer, krigs- og konfliktsoner verden over fordi det er åpnet opp for så mange unntak fra de strenge hovedreglene. SU mener det kan være legitimt og produsere våpen og materiell til et eget defensivt norsk forsvar, men vi tar sterk avstand fra og ønsker ikke norsk salg av militært utstyr verken til NATO eller andre land.

SU vil:

  • Gradvis omstilling og nedtrapping av norsk våpenindustri, og utvikling av ny alternativ industri og arbeidsplasser som produserer samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og kunnskap.
  • Forby all eksport av våpen, ammunisjon og krigsmateriell.
  • Krav om sluttbrukererklæring, å ikke eksportere våpen til konfliktområder eller autoritære regimer, og stoppe salg av våpen der vi mistenker at det foregår videresalg.
  • Streng internasjonal regulering av all våpenhandel for å gjøre våpen dyrt og utilgjengelig.
Del denne saken