Vaksiner

Et velfungerende vaksinasjonsprogram er viktig for å forhindre sykdomsutbrudd. Selv om vi har et godt vaksinasjonsprogram i Norge er det ikke alle som har mulighet til å ta vaksiner. Det er samfunnets ansvar å forhindre at disse personene rammes av sykdomsutbrudd. Derfor er det viktig at alle som har mulighet til å vaksineres gjør det. Gjennom å vaksinere størsteparten av befolkningen oppnår man en flokkimmunitet som beskytter de av oss som ikke har mulighet til å bli immune gjennom vaksiner.

SU vil:

  • Opprettholde et godt vaksinasjonsprogram.
  • Sikre at flokkimmuniteten opprettholdes gjennom vaksinasjonsprogrammet.
Del denne saken