Vaksiner

Photo by CDC 

Å ha et velfungerende vaksinasjonsprogram er en viktig faktor for å skape forhindre sykdomsutbrudd. Selv om vi har et godt vaksinasjonsprogram i Norge er det ikke alle som har mulighet til å ta vaksiner. Det er samfunnets ansvar å forhindre at  disse personene rammes av sykdomsutbrudd. Derfor er det viktig at alle som har mulighet til å vaksineres gjør det. Gjennom å vaksinere størsteparten av befolkningen oppnår man en flokkimmunitet som beskytter de av oss som ikke har mulighet til å bli immune gjennom vaksiner.

SU vil:

  • Opprettholde et godt vaksinasjonsprogram
  • Sikre at flokkimmuniteten opprettholdes gjennom vaksinasjonsprogrammet
Del denne saken