Universell utforming

Bilde: Elevate 

For å sikre at samfunnet vårt er tilgjengelig for alle er universell utforming nødvendig. Universell utforming kan innbære mange ulike ting, men kan for eksempel bety at det er en rampe tilgjengelig for rullestolbrukere eller at det finnes teleslynge og tilsvarende tekst på steder for informasjon formidles auditivt. 

SU vil:

  • At Norge skal være universelt utformet innen 2025
  • At personer med funksjonsnedsettelser skal få arbeidsplassvurdering dekket av NAV
Del denne saken