Ungdomsmakt

Det må etableres ordninger som sikrer at ungdom får innflytelse på hva kommunen bruker penger på. Kommunene bør derfor sette av penger i budsjettet til en ungdomspott som fordeles ved deltakende budsjettering.

Dagens ungdomshus stenger ofte tidlig på kvelden, og unge som bruker tilbudet tvinges ut på gaten. SU mener selvstyrte ungdomshus er den beste løsningen for å opprettholde et godt tilbud for mange ungdommer.

Det er mye makt i at unge organiserer seg og kjemper sine kamper. Derfor står SU sammen med og organiserer unge mennesker som tar kampen for et rettferdig samfunn. 

SU vil:

  • At alle kommuner setter av penger til en ungdomspott i budsjettet som fordeles ved deltakende budsjettering.
  • Ha selvstyrte ungdomshus.
  • At hus og bygninger som står tomme brukes til nytte for samfunnet, for eksempel til ungdomshus.
  • Innføre stemmerett for 16-åringer.
Del denne saken