Ungdomsmakt

Det må etableres ordninger som sikrer at ungdom får innflytelse på hva kommunen bruker penger på. Kommunene bør derfor sette av penger i budsjettet en ungdomspott som fordeles ved deltakende budsjettering. Blant annet dagens ungdomshus stenger ofte tidlig på kvelden, og unge som bruker tilbudet tvinges ut på gaten. SU mener selvstyrte ungdomshus er den beste løsningen for å opprettholde et godt tilbud for mange ungdommer.

For å sørge for at unge sine meninger blir tatt på alvor vil vi utvide stemmeretten til å gjelde 16 åringer. 

Det er mye makt i at unge organiserer seg og kjemper sine kamper. Derfor står SU sammen med og organiserer unge mennesker som tar kampen for et rettferdig samfunn. 

SU vil:

  • En ungdomspott i budsjettet til alle kommuner som fordeles ved deltakende budsjettering
  • Ha selvstyrte ungdomshus
  • At hus og bygninger som står tomme brukes til nytte for samfunnet, som f.eks. ungdomshus
  • Innføre stemmerett for 16 åringer
  • Gi elever streikerett
Del denne saken