Tegnspråk

Tegnspråk er et av de offisielle minoritetsspråkene i Norge, og brukes av omtrent 15 000 personer. Norsk tegnspråk har vært i bruk i over 200 år, og er en viktig del av kulturen til døvemiljøet i Norge. Det er viktig at tegnspråk blir ivaretatt i alle deler av samfunnet, og at den norske staten bidrar til å styrke språket.

For å styrke norsk tegnspråk kreves det tiltak på mange samfunnsarenaer. Elever med tegnspråk som førstespråk må sikres et reelt tospråklig skoleløp, og flere bør få muligheten til å lære tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk i skolen. Elever med behov for tegnspråk skal også ha muligheten til å motta tilretteleggelser som gjør skolehverdagen mindre belastende, som hjelpelærere, muligheten til alternativ undervisning og tilpassede pauser. 

Tolketjenesten må styrkes slik at alle som har behov på tegnspråktolk både på jobb og på fritiden får det. Det er viktig at det legges til rette for tegnspråklige møteplasser.

SU vil:

  • Styrke tegnspråket i skolen og sikre at skoleløpet for elever med tegnspråk som førstespråk er reelt tospråklig.
  • Gjøre det mulig for flere å velge tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk i skolen.
  • Gi tegnspråklige elever god tilrettelegging i skolen.
  • Styrke tolketjenesten.
  • Legge til rette for tegnspråklige møteplasser.
Del denne saken