Tegnspråk

Bilde: Sosialistisk Ungdom

Tegnspråk er et av de offisielle minoritetsspråkene i Norge, og brukes av omtrent 15 000 personer. Norsk tegnspråk har vært i bruk i rundt 200 år, og er en viktig del av kulturen til døvemiljøet i Norge. Det er viktig at tegnspråk blir ivaretatt i alle deler av samfunnet, og at den norske staten bidrar til å styrke språket.

For å styrke norsk tegnspråk kreves det tiltak på mange samfunnsarenaer. Elever med tegnspråk som førstespråk må sikres et reellt tospråklig skoleløp, og flere bør få muligheten til å lære tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk i skolen. Tolketjenesten må styrkes slik at alle som har behov på tegnspråktolk både på jobb og på fritiden får det. Det er viktig at det legges til rette for tegnspråklige møteplasser.

SU vil:

  • Styrke tegnspråket i skolen; sikre at skoleløpet for elever med tegnspråk som førstespråk er reellt tospråklig
  • Gjøre det mulig for flere å velge tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk i skolen
  • Styrke tolketjenesten
  • Legge til rette for tegnspråklige møteplasser
Del denne saken