Syria

Kryssende stormaktsinteresser og et delt syn på krigen blant befolkningen har gjort at krigen i Syria har fått en annen dimensjon enn de andre landene som opplevde Den arabiske våren. Krigen i Syria har hatt og har fremdeles alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen. Åtte år inn i krigen ble det registrert at 13 millioner mennesker hadde behov for humanitær hjelp. Totalt har over 6,5 millioner flyktet fra landet, 2,1 millioner barn får ikke gå på skole og landet har vært utsatt for så mye ødeleggelse at det er vanskelig å få tak i identitetsdokumenter. Mangel på helsehjelp er også et alvorlig problem, og har vært et økende problem under koronapandemien. I tillegg er helsehjelpen under stort press i etterkant av kolerautbruddet i 2022 og jordskjelvet som kraftig rammet Nordvest-Syria i februar 2023. 

Norge har også vært en involvert part blant flere stater i Syria. I 2017 sendte Norge en delegasjon av soldater til Ain al-Asad i Anbar-provisen, hvor de har trent opp soldater. Oppdraget til Norge i Syria har lenge vært uklart. Fra regjeringas side har det blitt klargjort at norske soldater trener opp soldater i kampen mot IS, som også har vært sterkt involvert i konflikten. Etter at IS ble svekket i Syria som følge av kurdernes iherdige innsats, har det blitt avdekket at de våpentrente soldatene har vendt våpenene mot syriske myndigheter. Dette er en alvorlig konsekvens, fordi Norge på den måten er med på å undergrave FNs folkerett ved å bistå militært i en krig vi ikke har noe med å gjøre. 

Sosialistisk Ungdom er en del av freds- og antikrigsbevegelsen. Det innebærer at vårt mål er en fredeligere verden og for å nå det målet må vi kjempe mot stormakters brutale krigføring og maktspill på bekostning av sivile. Vi mener at det er viktig at Norge går fram som et godt eksempel og tar et ansvar for å ta inn syriske kvoteflyktninger. Det må også kreves at andre land intensiverer sin innsats i å evakuere sivilbefolkningen og ta inn kvoteflyktninger. Videre mener vi at norske spesialstyrker skal trekkes ut av Syria, da vi har sett tilsvarende tilfeller i blant annet Afghanistan, hvor situasjonen kun har eskalert og blitt mer dramatisk. Det er viktig at Norge forsvarer folkeretten, og at vi ikke deltar i en intervensjon som kun stormaktene tjener på. 

Krigen i Syria har hatt alvorlige konsekvenser. Allerede før Den arabiske våren var det kjent at Assad har utøvd vold mot befolkningen, og særlig overfor de som har vært kritiske til det autoritære regimet. Menneskerettighetsbruddene er så alvorlige at vi mener Assad, i likhet med andre bidragsytere i krigen, må stilles for den internasjonale straffedomstolen. Dette vil sende et viktig signal når det gjelder hvordan vi som verdenssamfunn møter alvorlige brudd på menneskerettigheter. Derfor må Norge trekke seg fullt ut av operasjonen i Syria, og vi må gå inn for å fokusere på humanitær bistand heller enn militær deltakelse. 

Et stort problem i Syria har vært EUs sanksjoner mot landet. Sanksjoner hvor man nekter å sende forsyninger har hatt dramatiske konsekvenser for sivilbefolkningen i andre kriger. Dette ble gjennomført under Irak-krigen, og resultatet var at millioner av barn døde fordi de ikke hadde tilgang på helsehjelp. 

Som en del av antikrigsbevegelsen mener vi at vi må kjempe for at land trekkes ut av Syria, da FN-pakten er tydelig på sitt forbud mot angrepskrig. Det er også viktig at Norge legger press på Russlands rolle. Russland er det eneste landet som har blitt invitert inn i Syria av statsoverhodet. Likevel betyr ikke det at deres deltagelse ikke er kritikkverdig. Vi mener Norge må legge press på Russland, og motarbeide våpensalget som foregår mellom Russland og Syria. 

For å få en slutt på den brutale krigen er viktig at vi bruker internasjonale instanser som FN heller enn å la stormakter ta saken i egne hender. Derfor støtter SU FNs observatørstyrker. Dette er også en måte vi sikrer oss at målet vil være å få en slutt på krigen, heller enn at andre land får la egne ambisjoner være rådende. SU mener også det er viktig at Norge ikke trekker sine diplomatiske forbindelser til landet, men heller bruker disse på en konstruktiv måte. 

SU vil: 

 • Legge press på Russland og stanse våpensalget mellom Russland og Syria. 
 • Satse på humanitær bistand til landet. 
 • Trekke seg ut av den NATO-ledede operasjonen i landet. 
 • At Norge skal kjempe for at sanksjonene mot landet opphøres. 
 • At stater som er involvert i konflikten skal trekke seg ut, da dette bryter med FNs folkerett. 
 • Stanse all våpeneksport til stater som deltar i konflikten. 
 • Støtte opp under folkelige bevegelser i landet og dermed bidra til å skape fred og demokrati. 
 • At Norge skal ta inn kvoteflyktninger, og legge press på at andre land gjør det samme. 
 • At Norge gir full støtte til å innsette FNs observatørstyrke i landet. 
 • Norge skal gå foran og forsvare FN-pakten. 
 • At krigsforbryterne, og særlig Assad, skal stilles for Den internasjonale straffedomstolen. 
 • Vurdere å gjenåpne den norske ambassaden i Syria. 
 • Anerkjenne og støtte den kurdiske innsattsen mot IS og deres deltakelse i folkebevegelsen i Syria.
Del denne saken