Surrogati

Bilde: https://unsplash.com/@bailstorres

Surrogati innebærer at kvinner betales for å bære fram barn, noe som er en stor påkjenning både for kroppen og psyken. Ofte er det kvinner i fattige land som blir surrogatmødre, og som må gjennomgå opptil flere svangerskap på vegne av rike vestlige foreldre for å tjene penger. 

I mindre velstående land er det ofte stor risiko forbundet med svangerskap, og SU kan ikke akseptere at rike mennesker utnytter fattige kvinner på en slik måte. Vi krever derfor at surrogati fortsatt skal være forbudt, og at Norge heller tar på seg en pådriverrolle for internasjonal anerkjenning av homoadopsjon.

SUs nei til surrogati bunner ikke ut fra moralisme eller skepsis til homofiles forelderegenskaper. SU sier nei til surrogati fordi kvinnekroppen ikke skal være en salgsvare.

Del denne saken