Surrogati

Ofte er det kvinner i fattige land som blir surrogatmødre, og som må gjennomgå opptil flere svangerskap på vegne av rike vestlige foreldre for å tjene penger. I mindre velstående land er det ofte stor risiko forbundet med svangerskap. SU kan ikke akseptere at rike mennesker utnytter fattige kvinner på en slik måte. Vi krever derfor at surrogati fortsatt skal være forbudt, og at Norge heller tar på seg en pådriverrolle for internasjonal anerkjennelse av adopsjon til skeive.

SUs nei til surrogati bunner ikke ut fra moralisme eller skepsis til homofiles foreldreegenskaper. Vi mener at kvinnekroppen ikke skal være en salgsvare. Derfor sier vi nei til surrogati.

SU vil:

  • At forbudet mot surrogati opprettholdes.
  • At Norge tar på seg en pådriverrolle for internasjonal anerkjennelse av adopsjon til skeive.
Del denne saken