Studentøkonomi

Siden 90-tallet har studenter fått dårligere råd. Studiestøtten har økt saktere enn konsumprisindeksen, og betydelig saktere enn boligprisene. Selv om SV har forhandlet frem en historisk økning i studiestøtten, og doblet antall studentboliger regjeringen skal bygge, er vi langt unna målstreken.

Før var det sånn at all studiestøtte gis som lån, men 40% blir omgjort til stipend etter hvert som studentene avlegger studiepoeng. Nå har Høyre, FrP, Venstre og KrF har gjort det sånn at 15% av stipendandelen skal gis etter fullført grad. Mange studenter bytter linjer og fag under sin studietid og dette vil da føre til en enda større økonomisk belastning etter endt studietid. SU mener at det ikke skal straffe seg økonomisk å bytte studie. 

I Norge har vi i mange år hatt et gratisprinsipp i høyere utdanning, men regjeringen bryter sitt eget løfte om at alle skal ha rett på gratis høyere utdanning i Norge. Regjeringen innfører en studieavgift for studenter utenfor EU/EØS, som fører til at utenlandske studenter som vil bidra med både mangfold og kunnskapsutveksling må betale for å ta høyere utdanning i Norge. Dette vil drastisk redusere antall utvekslingsstudenter fra utenfor EØS, og gjør at det kun er de med tykkest lommebok som kan bli.

Det må også være mulig å studere på fulltid uten å være avhengig av forbrukslån eller foreldrene dine sin lommebok. Derfor vil SU ha bedre stipend- og låneordninger for studenter! 

SU vil: 

  • At studiestøtten økes til 2,5 G og at den fordeles over 12 måneder.
  • At 60% av studiestøtten blir omgjort til stipend etter avlagte studiepoeng.
  • Stoppe skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS.
Del denne saken