Sosialisme

I dag lever vi i et samfunn hvor ressursene er fordelt ujevnt, og hvor noen har mye større makt enn andre. Samtidig som store deler av verden ikke får sine grunnleggende behov dekket, er det noen få som har enorme formuer. Også i Norge er det store forskjeller. Regjeringen gir skattekutt til de aller rikeste, samtidig som antall barn som vokser opp i familier med lav inntekt øker. Det er urettferdig.

Systemet som fører til denne skjevfordelingen av makt og rikdom er kapitalismen. For at bedrifter skal overleve i dette systemet setter de alltid hensynet til å tjene penger foran alle andre hensyn. Det fører blant annet til at mennesker må arbeide under uholdbare forhold, og at miljøet ødelegges.

Sosialismens mål er at verden skal styres og tas vare på i fellesskap. Når vi avskaffer kapitalismen, vil ingen kunne tjene penger på å utnytte andres arbeid. Vi må flytte makten fra de som eier produksjonen til de som faktisk arbeider og produserer. Arbeidere bør eie sine egne arbeidsplasser og styre dem gjennom fagforeningene eller samvirker. Økonomien må styres gjennom demokratiske institusjoner som prioriterer miljø, langsiktighet og livskvalitet over mest mulig og kortsiktig materielt forbruk.

Verden trenger ikke være urettferdig. Strukturene som opprettholder urettferdighet i verden er ikke naturlover. De er menneskeskapte og opprettholdes kun fordi vi tillater dem å eksistere. Sosialistisk Ungdom ønsker å bryte med patriarkatets kjønnsmaktsordning, avskaffe kapitalismen og skape et feministisk og sosialistisk folkestyre hvor makt og ressurser eies og bestemmes over i fellesskap.

Sosialisme, økologisk bærekraft og feministisk frigjøring kan og må kjempes gjennom i vår levetid. Gjennom hardt, systematisk og målrettet arbeid skal vi overbevise flertallet av arbeidere, organisere oss og mobilisere den kraften som trengs for å skape forandring. En rettferdig verden er ikke bare nødvendig, den er også mulig.

Del denne saken