Sosialisme

Norge har aldri hatt flere milliardærer enn vi har nå, samtidig vokser rekordmange barn opp i fattigdom. Det er urettferdig at de få på toppen stadig blir rikere samtidig som mange vanlige folk sliter med å få endene til å møtes.

De siste 8 årene har Høyre-regjeringa valgt å gi skattekutt til de aller rikeste på bekostning av vår felles velferd. Den økonomiske støtten til arbeidsledige har blitt kuttet og barnetillegget til uføre har blitt redusert. De har kuttet støtten til multihandikappede og brillestøtten til barn. For å nevne noe.

Pandemien har hatt store konsekvenser for vanlige folk, men gjennom de mange krisepakkene har Høyre-regjeringa nok en gang vist hvem de prioriterer. De har gitt de store pengene til store selskaper og prioritert oljeselskaper, flyselskaper og hotellkonsern. Samtidig har mange mistet jobben, studenter har måttet ta opp lån for å få endene til å møtes, og det kom aldri en skikkelig satsning på unges psykiske helse.

Det er grunnleggende urettferdig å gi skattekutt til de på toppen, samtidig som man kutter i velferden til folk flest og de som har mest. Hvor mye foreldrene dine tjener skal ikke bestemme hva slags helsehjelp, utdanning og hvilke muligheter du får i livet.

SU vil: 

  • Ha et rettferdig skattesystem med mindre skatt på lave inntekter og økt skatt på høye inntekter, store formuer og stor arv.
  • Prioritere vanlige folk og felles velferd. 
  • Gi mer til familier med lav inntekt, minstepensjonister, studenter og mennesker som trenger sosiale ytelser. 
  • Innføre gratis tannlege for unge. 
  • Innføre gratis psykolog for unge. 
  • Gjøre idrett og fritidsaktiviteter gratis. 
  • Innføre en ny, sosial boligpolitikk i Norge. 
Del denne saken