Sosialisme

I 2022 vokste 115 000 barn opp i fattigdom i Norge, et av verdens rikeste land. Fattigdom begrenser ens muligheter til å ta del i fellesskapet, gå på idrett, konserter og kafe med venner. Det er ingen naturlov som sier at noen skal være søkkrike samtidig som andre blakker seg på å kjøpe mat på butikken. Vi har råd til å utrydde fattigdom, det handler om politiske prioriteringer. 

Under den Høyrestyrte regjeringen fra 2013-2021 fikk de aller rikeste 1.2 millioner i skattekutt hver. Dette er penger som er tjent på felleskapets ressurser. Når noen har blitt rik på å bruke våre fjorder, våre fjell, vår kunnskap og våre folk er det bare rett og rimelig at noe går tilbake til felleskapet. Men i dag betaler en sykepleier mer skatt av inntekten sin enn landets aller rikeste. 

Som sosialister ønsker vi å satse på fellesskapet, gratis helse, skole, fritidsaktiviteter og andre velferdsgoder. De aller rikeste må bidra mer til fellesskapet, slik at de som sitter nederst ved bordet får mer å rutte med. 

Sosialisme handler om å omfordele makt og rikdom i samfunnet slik at folk flest får mer makt over egen hverdag. Beslutningene skal tas på lavest mulig nivå, for folk vet best selv hvordan å organisere sine lokalsamfunn. Sosialisme handler om frihet, for i et sosialistisk samfunn vil ingen begrenses av størrelsen på lommeboka. I et sosialistisk samfunn vil ikke grupper i samfunnet settes opp mot hverandre i det økonomiske systemet. Selve roten for rasisme, sexisme, homofobi og andre undertrykkende strukturer vil derfor utfordres.  

SU vil: 

  • Ha et rettferdig skattesystem med mindre skatt på lave inntekter og økt skatt på høye inntekter, store formuer og stor arv.
  • Prioritere vanlige folk og felles velferd. 
  • Gi mer til familier med lav inntekt, minstepensjonister, studenter og mennesker som trenger sosiale ytelser. 
  • Innføre gratis tannlege for unge. 
  • Innføre gratis psykolog for unge. 
  • Gjøre idrett og fritidsaktiviteter gratis. 
  • Innføre en ny, sosial boligpolitikk i Norge. 
Del denne saken