Skjønnhetstyranniet

Bilde: @markusspiske

Vi ser at unge møter stadig flere uoppnåelige krav til kropp og utseende. Gjennom reklame, media og TV møter ungdom daglig et skjønnhetsideal det er umulig å leve opp til. Når nesten samtlige av modellene i reklame- og motebransjen og influencere på sosiale medier er retusjert til det umennesklige , sier det noe om hvordan idealet er; umulig å oppnå, men mulig å strebe etter. Dette skaper et sterkt press, et skjønnhetstyranni, som rammer stadig yngre aldersgrupper.Dette skjønnhetstyranniet er nå et så stort og omfattende samfunnsproblem at det rammer folk psykiske helse.

 Vi har en industri som håver inn milliarder av kroner på å fortelle ungdommer at kroppen er et prosjekt som stadig skal endres på, slik at det samsvarer med samfunnets idealer. 

Noen tjener seg rike på at du føler deg dritt 

Det er en viktig kobling mellom reklame, kroppspress og dårlig psykisk helse blant unge. Hver eneste dag utsettes vi for hundrevis av kommersielle budskap. Grunnen til at bedrifter bruker milliarder av kroner på reklame er at det fungerer, reklamen påvirker oss og endrer behovene våre. Mange av reklamene som møter oss i hverdagen spiller på ensidige og uoppnåelig skjønnhetsidealer. Til sammen danner de et budskap om at vi er feil. Når man gang på gang får høre det, tenker man til slutt at det er sant. I tillegg blir man lettere å selge produkter til. Dette forer milliardomsettende industrier som tjener seg rike på ungdoms usikkerhet. 

Vi ser at skjønnhetstyranniet er en sterk mekanisme i samfunnet som ikke vil forsvinne med det første, men vi skal kjempe mot det steg for steg. Skjønnhetspresset som legges på ungdom i dag fører til psykiske og fysiske problemer. SU kjemper en kollektiv kamp mot skjønnhetstyranniet og det presset mange føler i samfunnet i dag må se ut på en bestemt måte. Vi kjemper for et samfunn der hvert enkelt menneske selv har frihet til å bestemme hvordan de vil se ut. 

SU krever: 

  • merking av retusjert reklame, slik at ungdom blir klar over at dette ikke er virkelige idealer en kan leve opp til. 
  • Forbud mot retusjert reklame i byrommet
  • Forbud mot plastisk kirurgi
Del denne saken