Skjønnhetstyranniet

Unge møter stadig flere uoppnåelige krav til kropp og utseende. Gjennom reklame, TV og sosiale medier møter ungdom daglig et skjønnhetsideal det er umulig å leve opp til. Når nesten alle modellene i reklame- og mediebransjen og influencere på sosiale medier er retusjert til det umenneskelige, skaper det et ideal det er umulig å oppnå, men mulig å strebe etter. Skjønnhets- og moteindustrien tjener milliarder av kroner på å fortelle ungdommer at kroppen er et prosjekt som stadig må endres på for å oppnå samfunnets idealer. Dette skaper et skjønnhetstyranni – et omfattende og sterkt press som rammer stadig flere og yngre ungdommer, og som påvirker unges psykiske helse negativt.

Noen tjener seg rike på at du føler deg dritt 

Reklame, kroppspress og dårlig psykisk helse blant unge henger tett sammen. Hver eneste dag utsettes vi for hundrevis av kommersielle budskap. Bedrifter bruker milliarder av kroner på reklame fordi det fungerer. Reklamen påvirker oss og endrer behovene våre. Mange av reklamene som møter oss i hverdagen spiller på ensidige og uoppnåelige skjønnhetsidealer. De sender et budskap om at vi er feil. Når man gang på gang får høre det, tenker man til slutt at det er sant. Det skader unges psykiske helse. I tillegg blir man lettere å selge produkter til. Dette fôrer milliardomsettende industrier som tjener seg rike på ungdoms usikkerhet. 

SU kjemper for et samfunn der hvert enkelt menneske har frihet til å leve uten skjønnhetstyranniet og det presset mange føler på for å se ut på en bestemt måte.

SU krever: 

  • Håndheving av merking av retusjert reklame.
  • Forbud mot retusjert reklame i byrommet.
  • Forbud mot plastisk kirurgi og reklame for plastisk kirurgi.
Del denne saken