Skeiv politikk

Vi blir i dag opplært til å tro at det kun finnes to kjønn og at alle skal identifisere seg med kjønnet samfunnet tildeler deg. Vi læres opp til å forvente at heterofili er normen og at noe annet er unormalt. Gjennom trange kjønnsroller blir menneskers liv begrenset, og dette går særlig utover skeive.

I Norge har vi kommet langt i kampen for at alle skal kunne leve trygge liv og være den de er uten å bli diskriminert, men vi har likevel en vei å gå. I norsk skole er “homo” et av de mest brukte skjellsordene, og mange skeive innrømmer at de fremdeles mobbes for seksualiteten eller kjønnsidentiteten sin. Vi lever i et samfunn hvor det er viktigere at folk passer inn i konstruerte normer enn at de får leve frie liv. Det mener vi er feil. 

Som skeiv er man mer utsatt for hatkriminalitet og forskjellsbehandling enn majoritetsbefolkinigen. Vi vet at hatkriminalitet brukes til å undertrykke skeive og å opprettholde en maktstruktur hvor noen verdsettes mer enn andre. I årsrapporten til politiet fra 2022 oppgir de at anmeldelsene for hatkriminalitet knyttet til skeive tredoblet seg fra første halvår, og beskriver en økning i hatefulle ytringer mot skeive. Denne økningen mener vi må tas på alvor og at innsatsen mot hatkriminalitet må styrkes nasjonalt. 

Overalt i verden tvinges mennesker på flukt fordi de er skeive. Fremdeles er homofili ulovlig i flere land, og mange transpersoner straffeforfølges for å være åpen om den de er. Vi mener Norge må ta et solidarisk ansvar, og hjelpe skeive flyktninger. 

Sosialistisk Ungdom kjemper for en verden hvor mennesker ikke begrenses av kjønnsroller. Vi kjemper for at transpersoners kjønnsidentitet tas på alvor, og for mer aksept overfor ikke-binære. SU ønsker å avskaffe Rikshospitalets behandlingsmonopol, og sørge for regionale kompetansesentre i hele landet, slik at transpersoner får et verdig helsetilbud. Vårt mål er et samfunn uten kjønnsroller og kjønnsnormer. Derfor vil vi avskaffe unødvendige kirurgiske inngrep på intersexbarn, og sørge for en seksualundervisning som er normkritisk og som snakker om kjønn og seksualitet. 

SU vil: 

  • Innføre tredje juridisk kjønn. 
  • Sørge for en normkritisk og skeiv seksualundervisning i skolen. 
  • Avskaffe Rikshospitalets behandlingsmonopol, og sørge for regionale kompetansesentre på kjønnsbekreftende behandling. 
  • Styrke den nasjonale innsattsen fra politiet mot hatkriminalitet og diskriminering av skeive, og senke terskelen for å anmelde hatmotivert vold. 
  • Prioritere å ta inn skeive flyktninger. 
  • Forby unødvendige kirurgiske inngrep på intersexbarn.
Del denne saken