Skeiv politikk

Bilde: Balder Alvær Olafsen

I dag blir vi lært opp til å tro at kjønn kun kommer i to varianter, at å være heterofil er normen og at alt annet er unormalt. Gjennom trange kjønnsroller begrenses menneskers liv, og det går særlig utover skeive. 

I Norge har vi kommet langt i kampen for at alle skal kunne leve trygge liv og være den de er uten å bli diskriminert, men vi har likevel en vei å gå. I norsk skole er “homo” et av de mest brukte skjellsordene, og mange skeive innrømmer at de fremdeles mobbes for seksualiteten eller kjønnsidentiteten sin. Vi lever i et samfunn hvor det er viktigere at folk passer inn i konstruerte normer enn at de får leve frie liv. Det mener vi er feil. 

Overalt i verden tvinges mennesker på flukt fordi de er skeive. Fremdeles er homofili ulovlig i flere land, og mange transpersoner straffeforfølges for å være åpen om den de er. Vi mener Norge må ta et solidarisk ansvar, og hjelpe skeive flyktninger. 

Sosialistisk Ungdom kjemper for en verden hvor mennesker ikke begrenses av kjønnsroller. Vi kjemper for at transpersoners kjønnsidentitet tas på alvor, og for mer aksept overfor ikke-binære. SU ønsker å avskaffe Rikshospitalets behandlingsmonopol, og sørge for regionale kompetansesentre i hele landet, slik at transpersoner får et verdig helsetilbud. Vårt mål er et samfunn uten kjønnsroller og kjønnsnormer. Derfor vil vi avskaffe unødvendige kirurgiske inngrep på intersexbarn, og sørge for en seksualundervisning som er normkritisk og som snakker om kjønn og seksualitet. 

SU vil: 

  • Innføre tredje juridisk kjønn. 
  • Sørge for en normkritisk og skeiv seksualundervisning i skolen. 
  • Avskaffe Rikshospitalets behandlingsmonopol, og sørge for regionale kompetansesentre på kjønnsbekreftende behandling. 
  • Prioritere å ta inn skeive flyktninger. 
  • Forby unødvendige kirurgiske inngrep på intersexbarn.
Del denne saken