Seksuell trakassering

I 2017 viste #Metoo-bevegelsen at seksuell trakassering er et samfunnsproblem som altfor sjeldent blir tatt på alvor. I dag vet vi at seksuell trakassering forekommer i alle samfunn og i alle kulturer, og jenter er de som er mest utsatt. Seksuell trakassering tar fra jenter friheten til å føle seg trygg i egen kropp, og er en konsekvens av et samfunn hvor jenter og kvinner fremdeles undertrykkes. 

Seksuell trakassering forekommer i mange former, og ofte kjenner man personen som man blir trakassert av. I dag er “hore” og “homo” de vanligste skjellsordene i norsk skole, og 21 % av jenter på videregående har opplevd seksuell trakassering på skolen. 

Det viktigste vi kan gjøre i kampen mot seksuell trakassering er å forebygge. En god seksualitetsundervisning med fokus på grensesetting er viktig for å forebygge seksuell trakassering. Derfor ønsker vi at barn skal lære om grensesetting og grenserespektering i ung alder. Vi mener at barn må lære tidlig at de har intimgrenser som skal respekteres, og at bare ja betyr ja. I tillegg vil vi at alle skoler skal ha en handlingsplan mot seksuell trakassering, slik at man kan varsle og forhindre at folk trakasseres på skolen.

SU vil: 

  • At seksuell trakassering skal tas inn i seksualundervisninga. 
  • At grensesetting og grenserespektering skal introduseres tidlig for barn, slik at man lærer å kjenne egne grenser og respektere andres. 
  • Alle skoler skal ha en handlingsplan mot seksuell trakassering.
Del denne saken