Seksualitetsundervisning

Homo er et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder og ca. 40% av skeive har blitt utsatt for hatytringer det siste året. En skeiv seksualitetsundervisning er viktig for å motvirke fordommer og diskriminering mot skeive.

Innen fylte 18 år har 83% av norsk ungdom sett på porno. Dagens mainstream porno har et fravær av samtykke, og hele 9 av 10 av de mest populære pornovideoene i dag inneholder vold mot kvinner. Seksualitetsundervisningen må fungere som en motbalanse til denne kulturen ved å fokusere på samtykke, nytelse og grensesetting.

Nesten 1 av 4 jenter blir utsatt for voldtekt i  løpet av livet, halvparten før fylte 18 år. Da kan ikke unge gutter lære om sex fra porno som romantiserer voldtekt. Derfor er det viktig at vi har en seksualitetsundervisning som fungerer som en motvekt til pornoen, lærer unge hva et samtykke er og at kun ja betyr ja.  

Dagens seksualitetsundervisning varierer sterkt mellom ulike deler av landet. Hvor du bor i landet skal ikke ha noe å  si for hvor god opplæring du får om seksualitet, samtykke og kropp. For å styrke unge skeives helsetilbud trenger man kompetanse på skeiv seksualitet og kjønn i  hele landet. SU vil at helsestasjonen i Oslo for kjønn og seksualitet skal bli et nasjonalt kompetansesenter. Da kan fagkompetansen som finnes her bidra inn i nasjonalt utviklingsarbeid og styrke kompetansen til helsepersonell i hele landet. Dette ville ha bidratt til at helsetilbudet for skeive, særlig for unge transpersoner, blir styrket i hele landet. 

Vi vil også at flere aktører utenfor skolen skal ta del i seksualitetsundervisningen. SU vil styrke det tverrfaglige samarbeide på seksualitetsundervisning ved å invitere eksterne aktører til å holde seksualitetsundervisning eller ved at skolene tar i bruk opplegg laget av eksterne aktører.

SU vil:

 • Styrke innholdet i seksualitetsundervisningen og øke antall timer.
 • Innføre seksualitetsundervisning på alle trinn fra barnehage til videregående. 
 • Sikre kompetanse og fagmiljøer rundt omkring i landet som kan tilby lærere etter- og videreutdanning i seksualitetsundervisning, som også kan utarbeide undervisningsressurser og holde seksualitetsundervisning som et supplement til ordinær undervisning i klasserommet. 
 • Opprette flere studieplasser for å utdanne flere helsesykepleiere og oppdatere normtallene slik at det samsvarer med de oppgavene helsesykepleiere har.  
 • Gjøre helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo til et nasjonalt kompetansesenter. 
 • Gi nasjonale tilskudd til organisasjoner og andre aktører med relevant kompetanse for at de skal kunne bidra inn i seksualitetsundervisningen.  
 • Sørge for at elever i andreklasse på videregående skal få tilbud om kurs i grensesetting, samtykke og voldtekt før russetida. 
 • Tilrettelegge for et bedre tverrfaglig arbeid slik at organisasjoner og aktører med kompetanse på feltet skal få mulighet til å komme inn på skolene for å supplere undervisningen.
 • Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom slik at de har kapasitet til å bidra inn i seksualitetsundervisningen på skolen, samt sikre tilgjengelige åpningstider for unge.  
 • Opprette egne helsestasjoner for kjønn og seksualitet i flere kommuner etter modell fra Oslo.
 • Tilby og finansiere at lærere skal kunne ta videreutdanning og aktuelle kurs innenfor temaet. 
Del denne saken