Samtykkelov

Kun ja betyr ja

Voldtekt fratar jenter og kvinner makt over egen kropp og frihet i eget liv. Frykten for voldtekt tvinger kvinner til å ta forhåndsregler med mål om å unngå voldtekt og overgrep. Dette hindrer kvinner i å leve frie liv, og det legger byrden på kvinnene ovenfor overgriperne. 

Kun ti prosent av alle voldtekter anmeldes, hele 84 prosent av anmeldelsene henlegges og bare én prosent ender i en dom. Det betyr at det nærmest er straffefritt å voldta i Norge.

Voldtektsofre i Norge mangler rettssikkerhet, dette vil SU endre på med en samtykkelov. Flere land, blant annet Danmark og Sverige, har innført en samtykkelov, og nå er det på tide at Norge følger etter.

I dagens straffelov regnes det kun som voldtekt dersom man har tilegnet seg sex ved vold, truende atferd eller har sex med noen som er bevisstløs. Det betyr at flesteparten av voldtektene som skjer i Norge i dag ikke er ulovlige. For majoriteten av voldtekter skjer ikke gjennom overfall i mørke bakgater av ukjente menn – de skjer som oftest på fest og av venner, kjærester og bekjente. Da holder det ikke at loven ikke nevner noe om samtykke og at sex skal være frivillig. Når loven ikke krever et aktivt samtykke for å ha sex, legger den dermed til grunn at alle er tilgjengelige for sex inntil det motsatte er bevist. Dette er jo feil. SU vil ha en samtykkelov som slår fast at bare ja betyr ja og at sex uten samtykke er voldtekt.

Det viktigste tiltaket man kan gjøre for å forebygge voldtekt og overgrep er å sørge for en god seksualitetsundervisning hvor det snakkes om grenser. Fokus på grensesetting er det viktigste middelet for å jobbe mot voldtekt.

SU vil: 

  • Innføre en samtykkelov som slår fast at all sex uten samtykke er voldtekt.
  • Ha bedre seksualitetsundervisning der man lærer om grensesetting, samtykke og hva man gjør dersom man har blitt utsatt for overgrep.
Del denne saken