Samtykkelov

I dag er det ikke alt vi vanligvis tenker på som voldtekt som rammes av straffelovens voldtektsbestemmelse. Etter straffeloven må voldtekten enten skje ved vold, trusler eller den som utsettes for voldtekt må være bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen for at det skal regnes som voldtekt etter loven. Dette gjør at mange voldtekter faller utenfor lovens definisjon, med den konsekvens at kvinner mangler rettssikkerhet i disse tilfellene. En svensk studie har vist at 70 % av kvinnene som tok kontakt med et overgrepsmottak etter å ha blitt utsatt for voldtekt, reagerte med å bli paralysert under overgrepet. Det vil si at de fikk en “frysreaksjon” – kroppen deres stivnet til, slik at voldtektsmannen ikke trengte å bruke vold. De var heller ikke “bevisstløse” eller “ute av stand til å motsette seg handlingen”, slik det defineres i dag. Å fryse til under et overgrep er en helt naturlig reaksjon når kroppen utsettes for noe farlig. Men etter dagens definisjon på voldtekt vil ikke disse tilfellene regnes som voldtekt. 

Vi mener at all sex uten samtykke er voldtekt. Det er på tide at Norge får en samtykkelov, sånn som Sverige og tolv andre land i Europa allerede har. I Sverige har samtykkeloven ført til flere anmeldelser, flere etterforskelser og flere dommer. 

SU mener: 

  • Kun ja betyr ja! Vi må innføre en samtykkelov som slår fast at all sex uten samtykke er voldtekt. 
Del denne saken