Russlands invasjon av Ukraina

Putins krig mot nabolandet er både brutal og ulovlig. Invasjon truer så mye av det vi i SU står for, nemlig en verden der de mektigste ikke kan ta seg til rette med vold. Russland er et autoritært regime som er villige til å gå til krig for å tvinge sin vilje på et naboland. Vi har sett Russland bruke tortur, drap på sivile og voldtekt av kvinner som virkemidler i sin krigføring. Putins vilje til å sende opposisjonelle til fengsel og tortur er skremmende, og medier og journalister er under stadige angrep. 

Ukraina har folkeretten på sin side og fører en legitim forsvarskrig. I Norge har det vært en stor diskusjon om våpenbidrag. Våpendonasjoner fra utlandet har vært avgjørende for å frigjøre viktige områder i Ukraina fra russisk okkupasjon. SU støtter derfor å sende våpen til Ukraina. Det må samtidig være militærfaglige vurderinger som avgjør både hva slags våpen som kan gjøre en forskjell i krigen og hva Norge har mulighet til å avse.

I tillegg er det viktig at vi fortsetter å bidra til en stor humanitær innsats for menneskene i Ukraina, vi må støtte opp om forsøket på å finne fredelige løsninger og ta ansvar for flyktningsituasjonen som har oppstått etter Russlands invasjon. Rundt 8 millioner mennesker har allerede flyktet fra Ukraina, og 40.000 har kommet til Norge. Norge og venstresidens rolle bør ikke bare omfatte våpendonasjoner, men også viktig humanitær hjelp, både i Ukraina og til land i det globale sør som rammes av konsekvensene av krigen.

På grunn av SV fikk vi gjennomslag for en Ukraina-pakke. I fem år skal Norge bidra med til sammen 75 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til humanitær hjelp, våpenstøtte til frihetskampen og gjenoppbygging av landet. En slik langsiktig forpliktelse er svært viktig for Ukraina. Dette samtidig som vi sikret at Norge fortsatt skal bruke 1% av inntektene våre på bistand internasjonalt.

SU støtter Ukrainas forsvarskrig fra Russlands invasjon.

Del denne saken