Rettferdig grønt skifte

Klimakrisa er vår tids største utfordring. Temperaturen øker, det blir mer ekstremvær, og verden bruker stadig mer av de begrensede naturressursene vi har på jorda. Klimakrisa fører allerede til at millioner av mennesker tvinges på flukt. Samtidig som mennesker flykter fra klimaendringer er det noen som tjener seg søkkrike på å forurense og ødelegge miljøet. Vi i SU vet at klimakrisa kan løses, men det krever politisk vilje og handlekraft.

Et rettferdig grønt skifte 

I Norge er det ca 150 000 som jobber i olje- og gassindustrien. Det tilsvarer 5% av arbeidsstyrken vår. Skal de ha en jobb å gå til i fremtiden, må vi få fart på det grønne skiftet. I dag investeres det så tungt i olje og gass, at det hindrer investeringer i grønne arbeidsplasser. Norge har verdens beste fagfolk, rike naturressurser og høy teknologisk kompetanse. Vi har potensial til å bli verdensledende innen grønn industri. Vi må satse på havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon. SV har en plan for å kutte 70% av utslippene innen 2030, og bygge ut nye grønne arbeidsplasser for fremtiden. 

Satse på kollektivtransport 

Vi har en konkret plan for å kutte 70% av utslippene innen 2030. Vi må kutte utslipp fra bil- og flytrafikk gjennom å satse på kollektivtransport og bygge ut jernbanen. Tilbudet må bli bedre og det må lønne seg å velge buss og tog, fremfor bil og fly. Kollektivtrafikken i dag er alt for dyr. Å kutte prisene er viktig for at unge skal ha frihet til å reise dit de vil. 

SU vil:

  • Stoppe letingen etter mer olje og slutte å åpne nye oljefelt. 
  • Kutte minst 70% klimagassutslipp innen 2030.
  • Satse på havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon. Vi skal bygge opp nye, grønne industrieventyr.
  • Bygge ut jernbanen og satse på bedre og billigere kollektivtransport. 
Del denne saken