Rettferdig fordeling

Norge har aldri hatt flere milliardærer enn vi har nå, samtidig vokser 1 av 10 barn opp i fattigdom. Det er urettferdig at de få på toppen stadig blir rikere samtidig som mange vanlige folk sliter med å få endene til å møtes. 

Det er ikke mangel på penger, det er mangel på rettferdighet. Fattigdom er et politisk valg. Vi vil heller velge å fordele pengene slik at alle har råd til mat på bordet og et sted å bo. Høyresiden vil gi skattekutt til de på toppen, samtidig som de kutter i velferden til folk flest og de som har minst. Hvor mye foreldrene dine tjener, skal ikke bestemme hva slags helsehjelp, utdanning og hvilke muligheter du får i livet.

De ti prosent rikeste eier mer enn halvparten av all formue i Norge og de 400 rikeste eier mer enn et helt statsbudsjett. De rikeste må bidra langt mer til fellesskapet, slik at de som sitter nederst ved bordet får mer å rutte med.

SV kjemper for mer til de som har minst.

SV har:

  • Økt studiestøtta med 0ver 9000 kroner i året. Det er den største økningen på 15 år.
  • Fått gjennomslag for en dyrtidspakke på 3 milliarder som gir mer til de som har minst. Minstepensjonister, uføre, arbeidsledige, de som får bostøtte og sosialhjelpsmottakere har fått økt inntektene sine.
  • Økt barnetrygden med 2 milliarder. Det er det viktigste man kan gjøre for at færre barn skal vokse opp i fattigdom. 
  • Alle som tjener under 750.000 har fått skattekutt. De med de høyeste inntektene og største formuene må bidra mer til fellesskapet. 
  • Vi har tettet skattehullet for de milliardærene som flytter til Sveits.

Men vi stopper ikke der.

SU vil: 

  • Ha et rettferdig skattesystem med mindre skatt på lave inntekter og økt skatt på høye inntekter, store formuer og stor arv.
  • Bygge ut velferdsstaten, ikke kutte i den. 
  • Innføre gratis psykolog for unge. 
  • Gjøre idrett og fritidsaktiviteter gratis. 
  • Innføre en ny boligpolitikk i Norge, så flere unge kan kjøpe sin egen bolig.
Del denne saken