Reklame og forbruk

Bilde: Martin Sanchez

Reklame finnes i alle deler av samfunnet. Vi ser reklame på TV, i bybildet, og når vi scroller gjennom sosiale medier. Reklameindustrien styres av penger, og tjener enorme summer på å skape behov som bare kan løses ved å kjøpe flere ting. Dette kjøpepresset er usosialt fordi reklameindustrien tjener på å gi folk dårlig selvfølelse, og bidrar til å øke forbruket til tross for at det skader miljøet.

Vi må redusere forbruket, og finne gode løsninger som gjør at vi kan kjøpe færre ting og bruke det vi har lenger. 

SU vil:

  • Innføre forbud mot produktreklame i offentlig rom
  • Innføre strengere krav til merking av reklame, både for miljømerking og merking av usosial reklame som for eksempel er retusjert
  • Etablere støtteordning for låne- og leiesentraler
  • Strengere lovgivning for reklamasjon og holdbarhetsmerkinger
Del denne saken