Reklame og forbruk

Hver dag møter vi tusenvis av kommersielle budskap. Vi ser reklame på TV, i bybildet, og når vi scroller gjennom sosiale medier. Reklameindustrien styres av penger og tjener enorme summer på å skape behov som bare kan løses ved å kjøpe flere ting. Dette skaper et skadelig kjøp-og-kast samfunn som fôrer overproduksjon og overforbruk. Miljø og natur skades av at vi bruker opp ressurser i et alt for høyt tempo. Det er ikke bare kloden som skades – overproduksjon er avhengig av menneskehandel og grov utnyttelse av mennesker for at produksjonen skal kunne fortsette i samme tempo.

Reklameindustrien skader også likestilling og unges psykiske helse. Unge møter stadig flere uoppnåelige krav til kropp og utseende. Når nesten alle modellene i reklame- og mediebransjen og influencere på sosiale medier er retusjert til det umenneskelige, skaper det et ideal det er umulig å oppnå, men mulig å strebe etter. Skjønnhets- og moteindustrien tjener milliarder av kroner på å fortelle ungdommer at kroppen er et prosjekt som stadig må endres på for å oppnå samfunnets idealer. De store selskapene tjener på å gi unge dårlig selvfølelse og å øke forbruket til tross for at det skader miljøet. Å bekjempe kjøpepresset er viktig for å bevare miljø og natur, skape likestilling og bekjempe global utnyttelse av mennesker.

Vi må redusere forbruket, og skape gode og bærekraftige løsninger som gjør at vi kan kjøpe færre ting og bruke det vi har lenger. 

SU vil:

  • Innføre forbud mot produktreklame i offentlig rom.
  • Innføre strengere krav til merking av reklame, både for miljømerking og merking av usosial reklame.
  • Etablere støtteordning for låne- og leiesentraler for å motarbeide kjøp-og-kast samfunnet.
  • Ha en strengere lovgivning for reklamasjon og holdbarhetsmerkinger.
Del denne saken