Prostitusjon

Bilde: mostafa meraji

Flesteparten av mennesker som utsettes for menneskehandel utnyttes som slavearbeidere, mens den andre vanligste formen for menneskehandel er prostitusjon. I dag er det ikke tilfeldig hvem som utsettes for menneskehandel. Det store flertallet av ofrene kommer fra fattige land som India, Pakistan og Bangladesh, og er tvunget inn i det fordi de trenger å overleve. Samtidig som kvinner og jenter tvinges inn i prostitusjon og traumatiseres, er det noen få som tjener store pengesummer på at mennesker undertrykkes. Sexindustrien er en av de mest lønnsomme industriene i verden, og profitterer på at kvinner og jenter fra fattige land undertrykkes. 

Selv om mennesker skal være vernet mot menneskehandel gjennom menneskerettighetene, vet vi at det fremdeles foregår. Menneskehandel og prostitusjon er globale problemer, men løsningene kan også være nasjonale. Vi i SU kjemper mot alle former for menneskehandel, og mot alle strukturer som fører til at kvinner og jenter fra det globale sør utsettes for umenneskelig behandling. 

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge menneskehandel og prostitusjon er å sørge for et lovverk hvor de som benytter seg av menneskehandel, er de som straffes. I Norge har vi sexkjøpsloven, som kriminaliserer det å kjøpe sex, og som gjør det vanskeligere for hallikere å organisere prostitusjon. Sexkjøpsloven er et viktig tiltak, og i Norge har det også endret måten man ser på de som kjøper seg retten til andres kropp. Vi ønsker derfor en internasjonal sexkjøpsloven etter den nordiske modellen, slik at det er kunder som straffes, heller enn ofrene. 

I kampen mot menneskehandel trengs det også tiltak som hjelper ofrene. Vi kjemper for at Norge skal utarbeide gode EXIT-programmer som hjelper prostituerte og andre ofre for menneskehandel. Disse programmene må ikke bare ha som formål å få folk ut av menneskehandel, men også sørge for at man ikke faller tilbake. Derfor er det viktig at ofre for menneskehandel får opphold på humanitært grunnlag i Norge, og at hjelpetiltakene mot menneskehandel globalt styrkes. 

Sosialistisk Ungdom vil:

  • Innføre sexkjøpsloven globalt. 
  • Bemidle myndigheter mer i kampen mot menneskehandel og prostitusjon. 
  • Innføre omfattende EXIT-programmer, som sikrer ofre en vei ut av menneskehandel og inn i et trygt liv. 
Del denne saken