Plast og gjenvinning

I dag er det er billigere å produsere ny plast, enn å gjenbruke eksisterende plast. Ifølge plastindustriens egne tall stiger verdens årlige plastproduksjon hvert år, og fra 2017 til 2018 var økningen på over 10 millioner tonn. Mye av plasten brennes, havner på søppeldynger eller forurenser land og hav. Dette har store konsekvenser for naturen og livet på jorda. 

Plastproblematikken er blitt et massivt globalt problem. Hvis vi ikke tar affære nå, sier forskere at det vil være mer plast enn fisk i havet innen år 2050. Vi risikerer å ødelegge viktige økosystemer som vi ikke aner om det går an å reversere skadene til. Derfor kjemper SU mot plastforurensning.

SU vil: 

 • Innføre en høyere avgift på primærproduksjon av plast.
 • Innføre en sirkulæravgift på produksjon av plastflasker. 
 • At ingen plast skal ende på fyllinger, men resirkuleres i lengst mulig grad før den energigjenvinnes.
 • At antall typer plast i sirkulasjon begrenses, og at resirkulerbarhet skal være et materialkrav i alle produkter der dette er mulig.
 • Innføre et forbud mot blandingsemballasje som ikke kan materialgjenvinnes.
 • At panteordningen utvides til å gjelde alle typer plastflasker, snusbokser og annen relevant emballasje.
 • Øke pantesatsene på flasker og bokser til fem kroner per enhet.
 • At Norge tar del i den globale plastopprydningen ved f.eks å investere i prosjekter som er med på å rydde opp havet for plast som “The Ocean Cleanup Project”.
 • Innføre et forbud mot fossil plast.
 • Innføre krav om at nye plasttyper som utvikles både er laget av fornybart materiale og er biologisk nedbrytbare i naturen.
 • Gi mer støtte til forskning på fornybare, nedbrytbare plasttyper.
 • Ha økonomiske støtteordninger til omlegging fra produksjon av produkter i fossil plast til fornybar, nedbrytbar plast. 
 • Et forbud mot ikke-nedbrytbare poser.
 • Avvikle bruken engangsplast der det ikke er strengt nødvendig.
 • Redusere bruken av overflødig emballasje.
 • Satse på nedbrytbare, brennbare og fornybare alternativer til engangsplast i emballasje.
 • At det igangsettes insentiver nasjonalt for å bytte ut bruken av plast med andre nedbrytbare materialer som trevirke og papir.
 • At staten igangsetter insentiver for å redusere plastbruken i næringslivet.
 • At kommuner i Norge skal få oversikt over eget plastforbruk og igangsetter insentiver for at handelsstanden skal kutte plastposer og emballasje som ikke er nedbrytbare.
 • Tilrettelegge for produksjon og bruk av nedbrytbar, ikke-oljebasert plast.
 • Hindre avrenning av mikroplast fra veier og tette flater.
 • Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast. 
 • Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte. 
 • Et forbud mot mikroplast i alle typer produkter.
 • At vi skal erstatte gummibiter på kunstgress med fornybare alternativer.
Del denne saken