Palestina

Det finnes fremdeles en apartheidstat i verden. I 1948 ble staten Israel opprettet, og samme år skjedde al-Nakba (“katastrofen”), hvor 726 000 palestinere ble drevet på flukt og landsbyer ble ødelagt. Året før Israel ble opprettet presenterte FN en delingsplan av landet. Selv om den israelske ledelsen godtok delingsplanen, har den israelske staten i ettertid krenket og overgått de grensene som ble satt opp. 

I dag er Israel en av de største militærmaktene i Midtøsten. Staten har i lang tid fått militær støtte fra USA, og disse ressursene brukes i okkupasjonen av Palestina. Den amerikanske støtten til Israel setter også kjepper i hjulene for en bekjempelse av apartheidregimet, fordi USAs strategi i Sikkerhetsrådet har vært å legge ned veto mot hjelpetiltak. 

Siden 1967 har Israel bygget ut folkerettsstridige bosetninger i okkuperte områder, selv om FN har vedtatte resolusjoner om at disse skal trekkes tilbake. I 1993 ble Oslo-avtalen signert, som legger til grunn at israelske styrker skal trekke seg ut av Vestbredden og Gaza. Oslo-avtalen sier videre at disse områdene skal styres av palestinske myndigheter. Likevel ser vi at Israel fortsetter å bygge ulovlige bosettinger, og Israels nåværende regjering har en massiv frarøvelse av palestinsk land som del av sitt politiske prosjekt.

Fra 1987 og til i dag har palestinere kjempet for anerkjennelse for den undertrykkelsen de utsettes for. I 2002 startet Israel utbygging av en mur, som stenger palestinere inne og som segregerer dem fra Israels okkuperte områder. Muren som Israel har bygget ut har blitt kritisert fra flere hold, blant annet Den internasjonale domstolen i Haag. Senere i 2007 startet Israel en blokade av Gaza. Dette skjedde samtidig som Egypt stengte grensene mot Gaza. Det fikk alvorlige konsekvenser for palestinere som bodde langs Gazastripen. I 2012 økte Israels ulovlige bosetting av palestinere, og selv i dag fortsetter den ulovlige okkupasjonen av Palestina. 

Konflikten mellom Israel og Palestina er historien om en apartheidstat som undertrykker og segregerer palestinere. Langs Gazastripen, på Vestbredden og i nabolandene Syria, Libanon og Jordan finnes det 58 flyktningleirer hvor om lag fem millioner palestinere bor. Selv om bombene ikke faller like tett som de gjorde i Gaza i 2009 og 2012, blir palestinere som bor ved Gazastripen utsatt for målrettet bombing fra israelske soldater. Blokaden gjør at nødvendige forsyninger ikke slipper inn. I dag tjener Israel penger på varer som selges i andre land og som er produsert på okkuperte områder. 

Sosialistisk Ungdom ønsker en verden uten krig og konflikt. Vi stiller oss kritiske til den militære fløyen av Hamas og mener at maktforholdet mellom Palestina og Israel ikke kan forklares som noe annet enn et apartheidregime. Vi er enig med FNs Sikkerhetsråd og Den internasjonale domstolen i Haag som fordømmer okkupasjonen av Palestina.  

Israelsk okkupasjonspolitikk fører ikke bare til at palestinere mister landområder. Flere palestinere jobber under slavelignende forhold, hvor de tjener under halvparten av hva Israel regner som minstelønn. Som en direkte konsekvens av okkupasjonen vokser ungdommer opp i nabolag hvor de risikerer å bli arrestert eller drept på veien til butikken eller skolen. Under covid-2019 blir palestinere nektet helsehjelp av israelske myndigheter. I lang tid har også Israel tatt på seg ansvaret som grensekontrollører inn i Palestina. På grensa til palestinernes områder trakasseres palestinere, og pro-palestinske organisasjoner slipper ikke inn. I 2021 så man videre at palestinere ble fordrevet ut av Øst-Jerusalem og nye bombinger av Gaza der hundrevis av menneskeliv gikk tapt. 

I 2022 fikk Israel en ny høyreekstrem regjering. Siden den gang har situasjonen tilpasset seg ytterligere. Det er hyppigere angrep fra både israelske soldater og fra sivile israelske bosettere. Flere bosettinger bygges ut, flere hjem blir rasert, flere arresteres og flere blir drept. Israel igangsetter flere tiltak for å innskrenke palestinernes frihet, som å gjøre det ulovlig å reise det palestinske flagget. Utenriksminister Ben-Gvir har uttalt at de skal fortsette å drepe Palestinere og at det er en nødvendighet. 

I 2022 la Amnesty International fram en rapport som konkluderer med at Israel diskriminerer palestinerne som en mindreverdig etnisk gruppe, og at de systematisk fratar palestinerne rettighetene sine. Denne rapporten er ikke den eneste som dokumenterer at Israel fører en politikk overfor palestinerne som utgjør apartheid. Norge vil ikke ta stilling til om Israels behandling av palestinerne faller inn under apartheidbegrepet. Dette er skammelig for et land som fremstår som et sosialdemokrati. Vi er et av de få landene i verden som ikke anerkjenner Palestina som en stat. Verden burde gå sammen i solidaritet med Palestina og økonomisk presse Israel til å stanse apartheid.

SU står sammen med alle undertrykte grupper i verden, og vi har alltid vært på samme side som palestinerne. Kampen for et fritt Palestina har vært en av de viktigste sakene for Sosialistisk Ungdom. Derfor støtter vi ulike former for boikott av Israel. Under apartheidregimet i Sør-Afrika bidro omverdenen til å bekjempe apartheid ved å boikotte varer produsert fra Sør-Afrika. Dette er en måte stater sender et signal om at apartheid og undertrykkelse ikke aksepteres. 

Videre ønsker SU demokratiske valg i palestinske områder. Dette har vært vanskelig å gjennomføre og stadig blitt utsatt. Vi mener det er viktig å sikre demokratisk legitimitet. Som et rikt land som ligger i verdenstoppen på bistand, må Norge gi mer i bistand til palestinere og vi krever et selvstendig Palestina basert på det palestinske folk sine krav. 

SU vil: 

  • Oppheve blokaden av Gaza. 
  • Rive muren som segregerer palestinerne. 
  • At Israel trekker seg ut av palestinske områder. 
  • Bruke omfattende boikott og sanksjoner mot Israel som et virkemiddel i kampen for et fritt Palestina. 
  • Stanse det pågående massemordet på palestinere. 
  • Sikre tilgang på medisiner og andre forsyninger til Palestina.
  • Presse Israel til å avkriminalisere organisasjoner som jobber med solidaritet med Palestina.
  • At Norge stiller seg bak rapporter som konkluderer med at Israel driver med apartheid mot palestinerne, samt endrer sitt standpunkt om at Israel er en ikke-rasistisk stat. 
  • At Norge anerkjenner Palestina som stat. 
Del denne saken