Økonomiske forskjeller

I 2022 vokste 115 000 barn opp i fattigdom i Norge, et av verdens rikeste land. Fattigdom begrenser ens muligheter til å ta del i fellesskapet, gå på idrett, konserter og kafé med venner. Det er ingen naturlov som sier at noen skal være søkkrike samtidig som andre blakker seg på å kjøpe mat på butikken. Vi har råd til å utrydde fattigdom, det handler om politiske prioriteringer.

Sist høyresiden styrte landet ga de Norges 1000 rikeste skattekutt på 1,2 millioner hver, samtidig som de kuttet i vår felles velferd. 29 000 færre barn fikk brillestøtte, de under 25 år fikk kutta arbiedsavklaringspenger med 60 000 i året, og de fjernet gratis fysioterapi for folk med brannskader, lammelser, kreft og parkinsons.  De gjorde det klinkende klart at de prioriterte skattefest til de få på toppen over velferden til vanlige folk. 

Det har noe å si hvem som styrer. Når SV har forhandlet med regjeringen har vi blant annet fått til å øke sosialhjelpssatsene med 10%, fått billigere tannhelse for unge under 25 og økt studiestøtten til studenter. Vi prioriterer fellesskapet, og at de som har minst skal få mest. 

Vi vet at Norge ikke har mangel på penger, vi har mangel på rettferdighet. 

SU vil: 

  • Ha et omfordelende skattesystem hvor de som har mest bidrar mer til fellesskapet, mens de som har minst og vanlige folk betaler mindre skatt. 8 av 10 vil betale mindre skatt med vårt skattesystem.
  • Å øke frikortgrensen til 100 000 kr slik at de som tjener aller minst, gjerne unge med deltidsjobb, ikke skal måtte betale skatt. 
  • Å sikre gratis fritidsaktiviteter fordi muligheten til å delta ikke skal begrenses av økonomi.
  • Å ha gratis skolemat så ingen skal gå sulten på skolen og slik at familier har et mindre måltid å forsørge hver dag. 
Del denne saken