Monarki

Sosialistisk Ungdom kjemper for en verden hvor alle har like muligheter og like mye makt, uansett hvilken bakgrunn man har eller hvilken familie man blir født inn i. Vi vil derfor avskaffe monarkiet.

Vi mener også at det er feil å bruke skattepengene, altså penger som skal komme felleskapet til gode, på mennesker i innfødte posisjoner. Derfor mener vi at apanasjen, altså pengestøtten kongefamilien mottar fra staten, burde reduseres. 

SU vil:

  • Avskaffe monarkiet.
  • Redusere apanasjen.
Del denne saken