LO og fagbevegegelsen

Fagorganisering er avgjørende i kampen for et sosialistisk folkestyre og for å kunne sørge for at arbeidernes rettigheter og interesser har en reell motstandskraft mot den eiende klassens interesser. Sammen står vi sterkere enn hver for oss, og skal vi kjempe frem et samfunn bygget på grasrota og fellesskap må vi organisere oss.

SU vil gjøre det lettere å organisere seg, og jobbe for høy fagforeningsgrad. Derfor skal organisasjonen vår både jobbe internt,  eksternt og politisk.  For at fagbevegelsen skal sikres gjennomslag må den vise makt. Derfor er det viktig at fagbevegelsen bruker streik som sterkeste virkemiddel for å oppnå politisk gjennomslag.

SU vil:

  • Øke fagforeningsfradraget. 
  • At norske fagforeninger må gis mulighet til å kontakte og samarbeide med sine kolleger i statlige selskaps utenlandsvirksomhet. 
  • At Staten legger til rette for overnasjonale tariffavtaler i sin virksomhet. 
  • Tillitsvalgte skal ha full innsynsrett i arbeidsavtaler, selv der hvor underleverandører er innblandet
  • Gjeninnføre den kollektive søksmålsretten slik at fagforeninger kan saksøke bedrifter på vegne av sine medlemmer.
  • Jobbe i egen organisasjon for å øke intern organisasjonsgrad og verve ungdommer til LO-forbund.
Del denne saken