LO og fagbevegegelsen

Det er nå over én million medlemmer i LO. Det gir stor påvirkningsmakt i politikk og samfunn og betyr at arbeiderne sin stemme blir hørt i viktige politiske beslutninger.

Fagorganisering er avgjørende i kampen for et sosialistisk folkestyre og for å kunne sørge for at arbeidernes rettigheter og interesser har en reell motstandskraft mot den eiende klassens interesser. Sammen står vi sterkere enn hver for oss, og skal vi kjempe frem et samfunn bygget på grasrota og fellesskap må vi organisere oss.

SU vil gjøre det lettere å organisere seg, og jobber for høy fagforeningsgrad.

SU vil:

  • Øke fagforeningsfradraget. 
  • At norske fagforeninger må gis mulighet til å kontakte og samarbeide med sine kolleger i statlige selskapers utenlandsvirksomhet. 
  • At staten legger til rette for overnasjonale tariffavtaler i sin virksomhet. 
  • Tillitsvalgte skal ha full innsynsrett i arbeidsavtaler, selv der hvor underleverandører er innblandet.
  • Jobbe i egen organisasjon for å øke intern organisasjonsgrad og verve ungdommer til LO-forbund.
Del denne saken