Likelønn

Til no har typiske eigenskapar forbunde med mannsrolla vorte sett på som meir verdifullt, som gjer at jobbar som krev kvinnelege eigenskapar får lågare lønn. Dette meiner SU er feil. Jobbar som krev empati, som til dømes sjukepleiarar, må få rettferdig lønn ut i frå den reelle verdien arbeidet gir. Me treng ei likelønnslov, som dei har på Island, som vil leggja ansvaret på arbeidsgivaren til å rapportera verdien av arbeidet.

SU vil: 

  • Åpenhet i lønna for den tillitsvalgte, for å sikre rettferdig lønnsforhandling.
  • Opprettelsen av et likelønnsråd som skal utrede hvordan lønningene i lavtlønnsyrker kan økes.
  • Å innføra ein likelønnslov.
Del denne saken