Kontantstøtte

Kontantstøtta brukes nesten utelukkende av kvinner, og særlig minoritetskvinner. Dette bidrar til å holde kvinner hjemme i stedet for i arbeid. Samtidig må mange i dag vente lenge på barnehageplass. Løsningen på dette på lang sikt er å bygge ut flere barnehageplasser, men i dagens situasjon er det viktig å ikke sette familier i en umulig økonomisk situasjon.

SU vil:

  • Fjerne kontantstøtta.
  • At det i stedet opprettes en ventestøtte for familier som venter på barnehageplass.

Del denne saken