Kontantstøtte

Bilde: https://unsplash.com/@plhnk

Kontantstøtta brukes nesten utelukkende av kvinner, og særlig minoritetskvinner, og bidrar dermed i dag til å holde kvinner hjemme i stedet for i arbeid. SU mener kvinner hører hjemme i arbeidslivet, ikke ved kjøkkenbenken.

Samtidig må mange i dag vente for lenge på barnehageplass. Løsningen på dette på lang sikt er å bygge ut flere barnehageplasser, men i dagens situasjon er det viktig å ikke sette familier i en umulig økonomisk situasjon.

SU krever:

  • at kontantstøtten fjernes
  • at det i stedet opprettes en ventestøtte for familier som venter på barnehageplass
Del denne saken