Kollektivtrafikk

I har et stort ubrukt potensiale for tog i Norge. Ved å bygge ut tog mellom de stor byene og i nord vil man både kunne kutte store utslipp fra bil- og flytrafikken, og sikre tilgjengelige fremkomstmidler for folk.

Buss er viktig for hele samfunnet fordi det fjerne kø, kutter utslipp fra biltransport, og gir folk frihet til å reise. Det er spesielt viktig for ungdom som ikke har lappen og bil at bussen går. SU vil utvide busstilbudet i distriktene, og sette inn flere nattbusser.

SU vil:

  • At staten tar grep for at det skal være lønnsomt å velge bort bilen
  • Bygge ut lyntog
  • At Nordlandsbanen ferdigstilles til Tromsø
  • Utslippsfrie ferger
  • Gratis kollektivtransport i hele landet
Bilde: Pau Casals
Del denne saken