Klima og miljø

Temperaturen øker, det blir mer ekstremvær, og verden bruker stadig mer av de begrensede naturressursene vi har på jorda. Klimakrisa fører allerede til at millioner av mennesker tvinges på flukt. Samtidig som mennesker flykter fra klimaendringer er det noen som tjener seg søkkrike på å forurense og ødelegge miljøet. Vi i SU vet at klimakrisa kan løses, men det krever politisk vilje og handlekraft.

Klimarettferdighet 

100 selskaper står for 71% av verdens klimagassutslipp. I dag har vi et globalt økonomisk system som baseres på et mål om å tjene mer og mer penger. Dette systemet kalles kapitalismen, og fører til at selskaper driver rovdrift på miljøet. Dette systemet er det noen som tjener seg søkkrike på, mens vanlige folk og miljøet taper. For å løse klima- og miljøkrisa må vi erstatte det kapitalistiske systemet. 

Klimaendringene fører til tørke, flom og ekstremvær, og gjør mange steder ubeboelige. De stedene som er mest utsatt for effektene av klimagassutslippene er ofte også land som ikke har samme mulighet som rike, vestlige land til å gjøre opp for ødeleggelsene. Derfor skaper de menneskeskapte klima- og miljøendringene også en urettferdighetskrise som forsterker maktforskjellene mellom land og rammer verdens fattigste hardest. 

SU vil: 

  • Kutte minst 70 % klimagassutslipp innen 2030.
  • At Norge skal ta sin del av det historiske ansvaret for klimakrisa, og gi 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering og klimatilpasning i det globale sør. 

Grønn omstilling

Ett av de 100 selskapene som står for 71% av verdens klimagassutslipp er norske Equinor. Når store selskaper som Equinor tjener seg rike på klimagassutslipp, er det verdens fattigste som tar konsekvensene. Vi har allerede funnet mer olje i verden enn vi kan brenne dersom vi skal nå klimamålene. Norge bør være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Derfor vil SU at Norge skal stoppe letingen etter mer olje og gass og heller investere i fornybare løsninger som havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon. Norge har verdens beste fagfolk, og derfor er vi også spesielt godt egnet til å bidra til å løse klimakrisa.

SU vil: 

  • Stoppe letingen etter mer olje og slutte å åpne nye oljefelt. 
  • Fase ut norsk olje- og gassproduksjon og samtidig bygge opp nye grønne næringer. 
  • At Norge skal ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land med mål om å begrense produksjonen av olje og gass. Da må vi også gå foran og la vår olje bli liggende i bakken.
  • Bygge ut fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kraftutbygging kan gjøre store endringer i og gjøre skade på naturen. Derfor må vi veie utbygging opp mot naturinngrep.
  • Satse på nye former for fornybar energi, blant annet havvind, solkraft, hydrogen, grønn skipsfart, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriproduksjon.

Del denne saken