Klima og miljø

Temperaturen øker, det blir mer ekstremvær, og verden bruker stadig mer av de begrensede naturressursene vi har på jorda. Klimakrisa fører allerede til at millioner av mennesker tvinges på flukt. Samtidig som mennesker flykter fra klimaendringer er det noen som tjener seg søkkrike på å forurense og ødelegge miljøet.

Klimarettferdighet 

100 selskaper står for 71% av verdens klimagassutslipp. I dag har vi et globalt økonomisk system som baseres på et mål om å tjene mer og mer penger. Dette systemet kalles kapitalismen, og fører til at selskaper driver rovdrift på miljøet. Dette systemet er det noen som tjener seg søkkrike på, men vanlige folk og miljøet taper. For å løse klima- og miljøkrisa må vi erstatte det kapitalistiske systemet. 

Klimaendringene fører til tørke, flom og ekstremvær, og gjør mange steder ubeboelige. De stedene som er mest utsatt for effektene av klimagassutslippene er ofte også land som ikke har samme mulighet som rike, vestlige land til å gjøre opp for ødeleggelsene. Derfor skaper de menneskeskapte klima- og miljøendringene også en urettferdighetskrise som forsterker maktforskjellene mellom land og rammer verdens fattigste hardest. 

SU vil: 

  • Kutte minst 70 % klimagassutslipp innen 2030.
  • At Norge skal ta sin del av det historiske ansvaret for klimakrisa, og gi 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering og klimatilpasning i det globale sør. 

Norsk olje koker kloden

Ett av de 100 selskapene som står for 71% av verdens klimagassutslipp er norske Equinor. Når store selskaper som Equinor tjener seg rike på klimagassutslipp, er det verdens fattigste som tar konsekvensene. 

Selv om vi vet at vi har funnet mer olje i verden enn vi kan brenne dersom vi skal rekke å løse klimakrisa, tillater regjeringen, FrP, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enda mer oljeleting. Norge bør være en del av løsningen, ikke en del av problemet. 

SU vil: 

  • Stoppe letingen etter mer olje og slutte å åpne nye oljefelt. 
  • Fase ut norsk olje- og gassproduksjon innen 2030 og samtidig bygge opp nye grønne næringer. 
  • At Norge skal ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land med mål om å begrense produksjonen av olje og gass. Men da må vi også foran å la vår olje bli liggende i bakken.
Del denne saken