Klima og miljø

100 selskaper står for 71% av verdens klimagassutslipp. I dag har vi et globalt økonomisk system som baseres på et mål om å tjene mer og mer penger. Dette systemet fører til at selskaper alltid må sette målet om å tjene mer penger foran alle andre hensyn for å overleve. Dette systemet kalles kapitalismen, og fører til at selskaper driver rovdrift på miljøet. Dette systemet er det noen som tjener seg søkkrike på, men vanlige folk og miljøet taper. For å løse klima- og miljøkrisa må vi erstatte det kapitalistiske systemet. 

Ett av de 100 selskapene som står for 71% av verdens klimagassutslipp er norske Equinor. Equinor er et olje- og gasselskap som den norske staten eier store deler av. Selv om vi vet at vi har funnet mer olje i verden enn vi kan brenne dersom vi skal rekke å løse klimakrisa, fortsetter Equinor med store olje- og gassprosjekter. Norge bør være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Derfor bør den norske staten bruke sin makt som eier av Equinor til å snu satsingene på grå olje- og gassprosjekter, og heller satse på grønne prosjekter for framtida.

Når store selskaper som Equinor i vestlige land tjener seg rike på klimagassutslipp, er det verdens fattigste som tar konsekvensene. Klimaendringene fører til tørke, flom og ekstremvær, og gjør mange steder ubeboelige. De stedene som er mest utsatt for effektene av klimagassutslippene er ofte også land som ikke har samme mulighet som rike, vestlige land til å gjøre opp for ødeleggelsene. Derfor skaper de menneskeskapte klima- og miljøendringene også en urettferdighetskrise som forsterker maktforskjellene mellom land og rammer verdens fattigste hardest. 

Klimaendringene er menneskeskapte, og mennesker kan også løse dem. Det eneste som mangler for å løse klima- og miljøkrisa er vilje. For å nå målet om en omveltning til et grønt og rettferdig samfunn kreves det store systemendringer. Store selskaper og vestlige land kan ikke lenger tjene seg søkkrike på å forurense og ødelegge miljøet, og det globale kapitalistiske systemet som alltid prioriterer penger over hensynet til mennesker og miljø må erstattes. For å få til de endringene som kreves må vi organisere oss, aksjonere og kjempe målrettet for en grønn og miljøvennlig  framtid.

Del denne saken