Internasjonal solidaritet

Millioner av mennesker går sultne til sengs hver kveld, selv om det produseres nok mat til å fø alle. Mennesker verden over dør av sykdommer som enkelt kan behandles. Hele folkeslag lever i undertrykkelse og under okkupasjon mens resten av verden ser en annen vei i stedet for å gripe inn.

Det er urettferdighet.

Mektige lands eliter har i hundrevis av år utnyttet fattige land, enten gjennom kolonisering eller moderne ressursran. Interessene til rike, hvite menn i dress blir håndhevet gjennom økonomisk og militær makt på bekostning av vanlige folk og verdens fattige.

Måten verden er organisert på gjør denne urettferdigheten mulig. Det er strukturer i samfunnet som begrenser folk både økonomisk og gjennom kjønnsuttrykk og etnisitet. Vårt alternativ er tuftet på rettferdig fordeling av verdens rikdom og på folkestyre. Vi står alltid opp for menneskerettighetene, uansett hvem som begår overgrep.

Vårt mål er en fredelig verden. I dag er makten fordelt ulikt både innad i stater og mellom stater. Forskjellen mellom verdens rikeste og mest fattige øker. En fredelig verden forutsetter at vi utjevner denne ulikheten. Derfor jobber vi for å utjevne forskjeller mellom folk og mellom stater internasjonalt. 

SU vil:

  • Utjevne forskjeller mellom folk og mellom stater internasjonalt. 
  • Skape en rettferdig og fredelig verden.
Del denne saken