Inntaksordning til videregående skole

SU vil ha en inntaksordning som utjevner sosiale forskjeller, demper karakterpresset i ungdomsskolen og som sikrer en sterk fellesskole der man møter elever med ulike bakgrunner. Alle fylker er forskjellige. Det som fungerer i Oslo fungerer ikke nødvendigvis i Finnmark. Vil vil at fylkene selv skal kunne bestemme hvordan opptaket til VGS kan gjennomføres på en mest mulig rettferdig måte, som tar hensyn til geografi og sosial utjevning.

Fritt for hvem?

Det høyresiden kaller fritt skolevalg er ikke fritt for de fleste av oss. På mange skoler må man ha godt over 4 i snitt for å komme inn – noen skoler til og med over 5 i snitt. Det betyr at det bare er de elevene med aller høyest snitt som får velge skole fritt, mens alle andre må gå på den skolen karakterene holder til. Det er ikke fritt skolevalg – det er karakterbasert opptak. I Follo i Akershus har man for eksempel sett at 8% flere av elevene kom inn på sitt førstevalg etter man gikk fra karakterbasert opptak til nærskoleprinsippet.

Rett til skole i nærheten

Store avstander gjør at elever med lavere karakterer kan måtte ende opp med veldig lang reisevei dersom de ikke kommer inn på sin nærskole. Ingen elever skal måtte tvinges til å sitte time etter time på en buss, mens de kjører forbi skole etter skole på grunn av karakterene sine. Vi i SU vil ha en skole hvor alle har mulighet til å lykkes, da kan ikke skolen være en konkurranse i pugging hvor bare de med aller best karakterer vinner. 

Stress og karakterpress 

Høyresidens mål er at skolen skal være en konkurranse i pugging hvor bare de med aller best karakterer vinner. Men et av de største problemene i skolen i dag er det stadig økende presset og stresset ungdom opplever, og vi vet at mange elever opplever mye stress på grunn av skolearbeid og karakterpress. Å basere opptaket til VGS på karakterer er med på å fylle skolehverdagen med karakterpress og stress.

Karakterer går i arv 

Vi vet at karakterer går i arv. Karakterbasert opptak bidrar til å skape en skole som reproduserer forskjeller i samfunnet. Med karakterbasert opptak er det bare de som har over 5 i snitt som i virkeligheten får velge hvilken skole de skal gå på. Vi vil ha en skole hvor alle har mulighet til å lykkes, uavhengig av hvor mange bøker foreldrene dine har i bokhylla. Derfor bør ikke karakterer være det eneste som avgjør hvilken skole du får gå på.

SU vil:

  • At alle skal ha rett til å gå på den skolen som er nærmest der de bor og som tilbyr den retningen de vil gå på, samtidig som de har mulighet til å søke andre skoler.
  • At fylkene selv skal kunne bestemme hvordan opptaket til VGS kan gjennomføres på en mest mulig rettferdig måte.
  • At inntaksordningen til videregående skal sørge for et likeverdig tilbud for elevene. Det skal legges vekt på overkommelig reisevei, sosial utjevning, mindre karakterpress, muligheten for lokal tilpasning og at elever med spesielle behov blir ivaretatt.
Del denne saken