Frihet

Begrepet frihet har i alt for lang tid vært synonymt med mindre kontroll. Et eksempel på dette er kapitalismen, der tanken er at mindre statlig kontroll over økonomien gir mer frihet til enkeltindividet. Vi i SU vet at det ikke er så enkelt. Selv om alle mennesker i prinsippet har frihet til å kunne gjøre det samme, vil deres ulike utgangspunkt påvirke hvorvidt de har mulighet til å benytte seg av denne friheten. Dersom vi ikke jobber for å motvirke disse forskjellene, skaper vi et ufritt samfunn. Friheten alle har på papiret er i praksis kun er gjeldende for den mest privilegerte gruppen i befolkningen.

Vi synes det er viktig at innbyggerne har de verktøyene de trenger for å leve gode liv. Derfor er det viktig for oss å sørge for at staten sikrer innbyggernes frihet til goder som for eksempel mat, skole, hus og fritidsaktiviteter. Samtidig må staten sikre innbyggernes frihet fra trusler mot et trygt liv. Derfor vil SU for eksempel innføre en samtykkelov i kampen for friheten fra voldtekt.

Frihet skapes ikke ved å løsslippe alt. Frihet skapes ved å se hvem i samfunnet som lever ufritt og hvordan, og dermed bruke politisk makt til å ivareta disse frihetene.

SU vil:

  • Skape frihet gjennom en sterk velferdsstat hvor alle har like muligheter og verktøyene de trenger for å leve fullverdige liv.
  • Innføre en samtykkelov så flere kan leve frie fra frykten for å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger.
  • At politiet får muligheten til å bøtelegge hatefulle ytringer. Ingens frihet til å ytre sin mening skal begrenses av andres hat.
Del denne saken