Fred og nedrustning

Vi har gjennom historien sett at fred innad i stater bygges på maktfordeling og små økonomiske forskjeller. Samfunn med små økonomiske forskjeller er tryggere og mer stabile samfunn. I dag er makt fordelt ulikt innad i stater og mellom stater. Forskjellen mellom verdens rikeste og mest fattige øker. En fredelig verden forutsetter at vi utjevner ulikheten. Fred må bygges nedenfra, men med solidarisk hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det finnes ikke én oppskrift for fred. Norge er et lite land, men kan og bør spille en viktig rolle for å bygge fred i og mellom stater.

Sosialistisk Ungdom er en del av en fredsbevegelse som arbeider for en storstilt internasjonal nedrustning.

SU vil:

  • Stanse Norges våpeneksport til autoritære regimer som bryter menneskerettighetene. 
  • At Norge skal slutte seg til det internasjonale atomvåpenforbudet, og at vi skal jobbe for et forbud mot droner og helautomatiske og autonome våpensystemer.
Del denne saken