Forsvaret

SU ønsker å beholde verneplikten, og å styrke og breie ut førstegangstjenesten gjennom å ta inn større kull som går til det militære Forsvaret og til en modernisert versjon av siviltjenesten, som innebærer spesielt sivil samfunnsberedskap. Siviltjeneste må være et alternativ, slik at man kan nekte, når førstegangstjenesten utvides, og må vare like lenge som den militære. Det er nødvendig for å lage et nært og forankret folkeforsvar. Folkeforsvar gir bedre samfunnsberedskap og tilstedeværelse i hele landet, uansett hvor skarpe situasjoner eller f.eks. naturkatastrofer skjer. Ved full invasjon er Forsvarets oppgave å organisere motstand hele veien og innhente hjelp av andre land, ikke å vinne krigen på kort sikt. 

SU vil:

  • Prioritere midler til marinen og kystvakten, militær overvåkning av våre grenseområder, cyberforsvaret og Hæren.
  • Beholde verneplikten og styrke førstegangstjenesten og sivilforsvaret.
  • Melde oss ut av NATO og opprette en nordisk forsvarsallianse.
Del denne saken