Feminisme

Vi lever i et samfunn hvor menn har gjennomgående mer makt enn kvinner. De fleste toppledere i verden er menn, de fleste milliardærer er menn og det er overvekt av menn som sitter i politiske maktposisjoner. 

Tradisjonelle kvinneyrker er underbetalte sammenlignet med tradisjonelle mannsyrker, selv om de krever like lang utdannelse. 1 av 10 jenter i Norge utsettes for voldtekt, og de fleste kjenner ei kvinne som har vært utsatt for vold av sin mannlige partner. Mange minoritetsjenter utsettes for negativ sosial kontroll, og kvinners rett til å bestemme over egen kropp er under press i hele verden.

Del denne saken