Feminisme

Vi er feminister fordi vi lever i et samfunn hvor menn har gjennomgående mer makt enn kvinner. I dag topper menn listene over hvem som har størst formue og politiske maktposisjoner. I fjor økte lønnsforskjellene mellom kvinner og menn for første gang på lenge. Sosialistisk Ungdom kjemper for et samfunn hvor kjønnet ditt ikke definerer mulighetene dine og hvor alle kan leve frie liv uten trange kjønnsroller.

Kamp mot vold og voldtekt

1 av 10 kvinner i Norge utsettes for voldtekt, halvparten før de har fylt 18 år. Voldtekt er et samfunnsproblem som dagens straffelov ikke tar på alvor. I dagens lov så er det ikke nok å si nei hvis noen tvinger seg på deg. Det er helt sykt. SU mener at sex uten samtykke er voldtekt – det må også loven si. Dessverre har regjeringen, Senterpartiet og Frp stemt ned SVs forslag om å innføre en samtykkelov i Norge to ganger. 

Sverige, Danmark og 10 andre land i Europa har samtykkelov, nå må Norge komme etter. For kun ja betyr ja. Sex uten samtykke er voldtekt. 

SU vil: 

 • Innføre en samtykkelov i Norge som slår fast at sex uten samtykke er voldtekt. 
 • At forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i  seksualundervisningen i skolen.
 • Arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner.
 • Styrke politiets kompetanse på vold og voldtekt. 
 • Sikre at alle som opplever vold og overgrep for den oppfølgingen og helsehjelpen de trenger, samt gratis advokathjelp hvis man anmelder. 

Rett til å bestemme over egen kropp

Kvinner skal ha bestemme over egen kropp. KrF og regjeringen har for første gang på 40 år innskrenket retten til selvbestemt abort i Norge. 

Vi kjemper for en ny abortpolitikk i Norge, der det er kvinnen selv som bestemmer om en abort skal innvilges. Dagens lov tillater abort frem til uke 22, men mellom uke 12 og uke 22 er det en nemnd bestående av to leger som bestemmer. Derfor vil vi ha selvbestemt abort til uke 22.

Så godt som alle kvinnene som må møte i nemnd får innvilga abort. Det betyr at nemndene i praksis kun er til for å fortelle oss at vi gjør noe galt og at vi ikke vet best selv. Å måtte møte opp for å overbevise to ukjente leger om å få avbryte et svangerskap er umyndiggjørende og belastende, og legger en unødvendig byrde på kvinner som allerede er i en sårbar situasjon. Det er ikke annet enn gammeldags moralisme. 

Erfaringene fra land som har en høyere grense for selvbestemt abort enn vi har i Norge, tilsier ikke at antall senaborter vil øke. Derfor handler dette om hvem som skal bestemme, kvinnen selv eller en nemnd. Vi mener kvinner skal få bestemme over egen kropp og eget liv. 

SU vil: 

 • Fjerne abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 22. 
 • Sikre riktig gratis prevensjon til unge, også til de under 16 år. 
 • Helsesykepleiere bør også kunne gi ut langtidsvirkende prevensjon, som spiral, til jenter under 18 år. 

Skeiv politikk 

SU kjemper for et samfunn der alle har like mye frihet til å leve livet sitt som man vil, uavhengig av hvilket kjønn man identifiserer seg med og hvem man forelsker seg i. 

Vi vet at mange homofile, ikke-binære og transpersoner blir utsatt for mobbing og trakassering og at det i noen miljøer kan det være vanskelig å komme ut som skeiv. Det er på tide at vi Norge tar skeives rettigheter på alvor. 

Men i dag tillates såkalt «homoterapi» (eller konverteringsterapi) – at man blir sendt til terapi fordi man elsker noen av samme kjønn eller identifiserer seg med et annet kjønn enn det man ble tildelt ved fødsel. Homoterapi er skadelig. Det kan føre til depresjon, angst og selvmord hos de som blir utsatt for det. Norge kan ikke akseptere at skeive blir utsatt for denne formen for psykisk mishandling.

 Vi kjemper for at transpersoners kjønnsidentitet skal tas på alvor og et samfunn med mer aksept overfor ikke-binære. Vi vet at mange opplever praktiske problemer fordi kjønnsuttrykket ikke stemmer overens med det som står i passet. Det finnes mer enn to kjønn. Dem av oss som ikke er menn eller kvinner må anerkjennes som reelle mennesker med reelle liv og identiteter. Nettopp derfor mener vi i SU at det skal innfører et tredje juridisk kjønn. 

SV har flere ganger foreslått på Stortinget å innføre et tredje juridisk kjønn. Dessverre har Ap, Sp, hele regjeringa og FrP stemt mot. 2 milliarder mennesker i verden har mulighet til å velge et tredje juridisk kjønn. Nordmenn er ikke blant dem.  Våre naboer i Danmark har allerede et tredje juridisk kjønn. Det har også land som  Canada, India, og Australia. Nå er det på tide at vi også får det i Norge!

SU vil: 

 • Forby homoterapi for alle, også de over 18 år
 • Innføre tredje juridisk kjønnskategori 
 • Sikre transpersoners rett til god og desentralisert behandlingstilbud  
Del denne saken