Feminisme

Vi lever i et samfunn hvor menn har gjennomgående mer makt enn kvinner. Menn topper listene over rikdom og politiske maktposisjoner i verden og majoriteten av verdens fattige er kvinner. I tillegg er tradisjonelle kvinneyrker underbetalte sammenlignet med tradisjonelle mannsyrker, selv om det kreves like lang utdannelse. 

FN stadfester at vold mot kvinner er en global epidemi og en trussel mot folkehelsa. 1 av 10 jenter i Norge utsettes for voldtekt og 1 av 3 kvinner utsettes for vold på verdensbasis. 

Over hele verden fratas kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp. Abort er fremdeles forbudt eller tilnærmet forbudt i mange land og abortlover i vestlige land er stadig under angrep fra den politiske høyresiden. 

Å være radikalfeminist betyr at man anerkjenner at det er menn som har mest makt i samfunnet. Ordet patriarkat brukes for å forklare de strukturene som gir menn mesteparten av makta, og samtidig undertrykker kvinner. Strukturene eksisterer formelt i lover og regler, men også sosialt, mellom alle mennesker, i form av kjønnsroller. Kjønnsroller er de ulike forventningene til gutter og jenter. Kjønnsroller er for eksempel at jenter skal bruke sminke, være roligere og ikke ta like mye plass som gutter.

Feminister i handling

Som en feministisk organisasjon er det viktig for oss i SU å bygge en god feministisk praksis og kultur. Derfor har vi blant annet formøter og feministisk selvforsvarskurs.

Formøtene legger et viktig grunnlag for vår feministiske praksis ved at vi bruker tid på å dele tanker og refleksjoner om feminisme; hva det betyr og hvordan vi kan praktisere det, både innenfor og utenfor organisasjonen. 

Menns vold mot kvinner fratar kvinner makt og integritet og er en av de største truslene mot kvinnehelsen globalt. Derfor jobber SU også med feministisk selvforsvarskurs for jenter. Målet er å gi jenter verktøy for å sette sine egne grenser, bryte kjønnsroller og bli kjent med styrken som ligger i kroppen vår.

Det er fortsatt i dag enorme krefter i samfunnet som tjener på undertrykkelse av kvinner. Kvinnekampen har en lang historie, og er enda ikke over. Feminismen er like viktig i dag som alltid, og vi vil ha deg med på laget i kampen for kvinnefrigjøring!

SU vil:

  • Fjerne abortnemndene. 
  • Utvide statens subsidieordning slik at prevensjonsmidlene blir gratis for brukerne, og at dette også skal gjelde for jenter under 16 år.
  • Fjerne aldersgrensen på nødprevensjon i butikk (og bensinstasjon) slik at nødprevensjon blir mer tilgjengelig. 
  • Beholde sexkjøpsloven. Den kriminaliserer sexkjøpere, halliker og bakmenn. 
  • At de som lever i prostitusjon skal få bedre hjelp, blant annet gjennom å få et trygt sted å bo, gratis traumeterapi, utdanningsmuligheter eller arbeidstreningsprogrammer i samarbeid med bedrifter. Økt kompetanse om økonomiske rettigheter og helse må inn i sosialtjenesten og NAV, og det må sikres opphold i landet for mennesker utsatt for menneskehandel.
  • At det skal være gratis å blø. SV jobber for at det skal opprettes en ordning der alle kan bestille gratis bind og tamponger på nett. Også skoler skal kunne bruke denne ordningen. 
  • Innføre en samtykkelov som slår fast at all sex uten samtykke er voldtekt. 
  • At alle jenter skal få tilbud om kurs i feministisk selvforsvar i løpet av videregående.
Del denne saken