Europeisk flyktningpolitikk

Flyktninger fra asiatiske og afrikanske land blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Flyktningbåter blir nektet å komme til land i Europa og blir dratt ut på åpent hav igjen. Dette kalles pushbacks og er ulovlig fordi det strider med grunnleggende menneskerettigheter. Dette skjer fordi Europa har stengt grensene sine og ikke ønsker å bidra. 

Et år etter at krigen brøt ut i Ukraina hadde Norge tatt inn 30 000 ukrainske flyktninger. Dette er fantastisk! Samtidig er det kritikkverdig at Norge, tre år etter at Moria-leiren brant ned, kun har tatt imot 50 flyktninger derfra. Solidaritet med flyktninger skal ikke være avhengig av hvilket land de kommer fra.

Vi i Sosialistisk Ungdom mener at Norge ikke kan støtte en union som er med på å utsette flykninger for grove menneskerettighetsbrudd og at Norge må ta et ansvar i å motta flere flykninger. Norge må vise solidaritet, og ikke støtte opp under EUs rasistiske flyktningpolitikk. 

SU vil:

  • Øke antall kvote- og relokaliseringsflyktninger.
  • Melde Norge ut av EØS avtalen og kjempe mot norsk EU medlemskap. 
  • Sikre asylretten ved å følge internasjonale konvensjoner og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.
  • Ta imot flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. 
  • Erstatte Dublin-avtalen med et felles europeisk asyl- og kvotesystem og ta imot flere asylsøkere fra land med høye ankomster som Italia og Hellas. 
Del denne saken