EU og EØS

SU har alltid kjempet mot norsk EU-medlemskap og for at Norge skal si opp EØS-avtalen. En viktig grunn til det er at EU sentraliserer makt og tar avgjørelser for mange ulike land som alle landene skal følge. Det er kun ett av EUs organer, Europaparlamentet, som er direkte folkevalgt. 

Vi er også imot EU fordi den fostrer global ulikhet som fremdeles er et av de største problemene i verden. I dag henger maktforholdet fra kolonitida igjen, hvor land som ble utnyttet før fremdeles er fattige. EU forsterker den globale ulikheten ved å danne et indre marked for de europeiske medlemmene, mens andre ikke-europeiske land stenges utenfor. Vi kjemper for en verden hvor ingen er fattige eller rike, men EU deler ikke dette målet. 

EU møter heller ikke internasjonale utfordringer på en god måte. Selv om EU har gjort en del for å bekjempe klimakrisa, er handlingsrommet begrenset. Dette er fordi EU legger liberalisering og evig vekst til grunn, og setter andre behov til side. Vestlige innbyggere lever i overflod av mat og varer. Likevel mener EU at det er forsvarlig å la markedet styre, selv om det er markedet som har utløst klimakrisa. Vi kan ikke løse problemene liberalisering har skapt med mer liberalisering. I møte med klimakrisa trenger vi at land som forurenser mest, er de som bidrar mest. Vi trenger at selvforsyningsgraden i Norge øker, slik at vi kan velge kortreist mat. Dette er et tiltak som er vanskelig å gjennomføre fordi EØS-avtalen nekter Norge å favorisere norsk landbruk overfor utenlandsk landbruk. Norge har et ansvar for å gå foran i løsninga på klimakrisa, og da trenger vi at miljø settes foran profitt.

Forskjellige land har forskjellige lover, og arbeiderrettigheter står svakere i EU enn i Norge. I Norge har vi en fagbevegelse som har kjempet for et arbeidsliv med pensjon, mer fritid og en arbeidsmiljølov som skal gjøre det trygt å jobbe. Som følge av EØS-avtalen har Norge fått et større problem med svart arbeid og løsarbeid, hvor særlig arbeidsinnvandrere utnyttes fordi de ikke vet hva de har krav på. Selv om dette er et kjent problem, har EU likevel valgt å ikke gjøre noe med det for å bedre arbeidernes rettigheter i EU-land. 

Vi i SU mener at et nei til EU, er et ja til noe bedre. Vi må bevare påvirkningsevnen hos norske borgere og det norske demokratiet, og heller sørge for å styrke samarbeidet mellom nordiske land. På den måten kan folk få bevare sin mulighet til å påvirke, og vi risikerer ikke at Norge må forholde seg til beslutninger som gjør mer vondt enn godt. 

SU vil:

  • Melde Norge ut av EØS-avtalen. 
  • Holde Norge utenfor EU.
  • Jobbe for tettere samarbeid mellom nordiske land.
  • Fremme global solidaritet gjennom bilaterale handelsavtaler og samarbeid med land både i og utenfor Europa.
Del denne saken