EU og EØS

Bilde: Chris Slupski

SU har alltid kjempet mot norsk EU-medlemskap og for at Norge skal si opp EØS-avtalen. En viktig grunn til det er at EU sentraliserer makt, og tar avgjørelser for mange ulike land som alle landene skal følge. Av alle organene EU har, er det kun ett av dem som er folkevalgt. I praksis har vi sett at et så snevert demokrati ikke fungerer, og den økonomiske krisa i Hellas er et viktig eksempel på det. Da så vi hvordan land som ikke eksporterer mye, taper på at EU sikrer fri flyt av varer, arbeidskraft, kapital og tjenester.

En annen viktig grunn til hvorfor vi sier nei til EU er fordi global ulikhet er en av de største problemene i verden. I dag henger maktforholdet fra kolonitida igjen, hvor land som ble utnyttet før, fremdeles er fattige. EU forsterker den globale ulikheten ved å danne et indre marked for medlemmene, mens andre land stenges utenfor. Vi kjemper for en verden hvor ingen er fattige eller rike, og EU deler ikke denne ambisjonen. 

EU er ikke bare udemokratisk, men har også vist seg å ikke være i stand til å møte internasjonale utfordringer. Selv om EU har gjort en del for å bekjempe klimakrisa, er handlingsrommet begrenset. Dette er fordi EU legger evig vekst til grunn, og setter andre behov til side. Vestlige innbyggere lever i overflod av mat og varer. Likevel mener EU at det er forsvarlig å la markedet styre, selv om det er markedet som har utløst klimakrisa. I møte med klimakrisa trenger vi at land som forurenser mest, er de som bidrar mest. Vi trenger at selvforsyningsgraden i Norge øker, slik at vi heller kan velge kortreist mat heller enn langreist. Dette er et tiltak som er vanskelig å gjennomføre, fordi EØS-avtalen nekter Norge å favorisere norsk landbruk overfor utenlandsk landbruk. 

Forskjellige stater har forskjellige lovverk. I Norge har vi en fagbevegelse som har kjempet for et arbeidsliv med pensjon, mer fritid og en arbeidsmiljølov som skal gjøre det trygt å jobbe. Som følge av EØS-avtalen har Norge fått et større problem med svart arbeid og løsarbeid, hvor særlige arbeidsinnvandrere utnyttes fordi de ikke vet hva de har krav på. Selv om dette er en kjent sak, har EU likevel valgt å ikke gjøre noe med det for å bedre arbeidernes rettigheter i EU-land. 

Vi i SU mener at et nei til EU, er et ja til noe bedre. Vi må bevare påvirkningsevnen hos norske borgere, og heller sørge for å styrke samarbeidet mellom nordiske land. På den måten kan folk få bevare sin mulighet til å påvirke, og vi risikerer ikke at Norge må forholde seg til beslutninger som gjør mer vondt enn godt. Norge har et ansvar for å gå foran i løsninga på klimakrisa, og da trenger vi at miljø settes foran profitt. 

Sosialistisk Ungdom mener: 

  • Melde Norge ut av EØS-avtalen. 
  • Holde Norge utenfor EU.
  • Jobbe for tettere samarbeid mellom nordiske land.  
Del denne saken