En skole for elevene

Fjern eksamen

I dag har 5 timer på eksamen like stor uttelling på vitnemålet ditt som et helt år med arbeid. Om du blir trekt opp i ditt beste fag eller verste fag er helt tilfeldig. Vi mener eksamen er å spille lotto med elevens fremtid. Eksamen er en utdatert og gammeldags vurderingsform. Hvis du kommer opp i skriftlig heller enn muntlig så har du større sannsynlighet for å stryke. Å stå på eksamen er obligatorisk for å fullføre videregående. Det er ikke et rettferdig vurderingssystem. SV har fått gjennomslag på stortinget for at fylkene kan be om å gjennomføre alternativer til eksamen. Å stemme på SV i lokalvalget gjør at vi kan få en mer rettferdig sluttvurdering hvor man faktisk kan vise det man kan. 

Fjern fraværsgrensa 

Dagens fraværsgrense er rigid, urettferdig og skyver elever ut av skolen. Fraværsgrensa lykkes ikke i å gi elever en bedre skolegang fordi den ikke tar tak i problemene ved rota. Årsakene til at elever har fravær fra skolen er mange og kan være komplekse. Årsakene kan være stress og skolepress, psykiske vansker, manglende mestringsfølelse, dårlig psykososialt miljø eller helt andre ting. I stedet for å tvinge elever tilbake på skolebenken og presse elevene som ikke klarer å redusere fraværet nok ut av skolen, må vi innføre tiltak som fanger opp elever som trenger det og gir dem den tilretteleggingen de trenger for å mestre videregående skole. 

Respekt for yrkesfag 

Hvert år står nesten 7000 elever uten læreplassen som trengs for å fullføre utdanningen sin. Norge kommer til å mangle tusenvis av fagarbeidere i fremtiden. Derfor må vi sikre en god yrkesfaglig utdanning, med oppdatert utstyr og  mer praktisk undervisning. Alle som går på studieforberedende linjer har mulighet til å fullføre den videregående utdanningen sin. Denne retten har ikke yrkesfagelever. Det er ikke en skole hvor alle har lik mulighet til å lykkes. 

En engasjerende og inkluderende skole

I dag er det 1/5 elever som ikke fullfører VGS, og 38% føler at alt er et slit. Vi vil ikke ha høyresidens teste- og puggeskole. Vi vil heller ha flere valgfag, og mindre stress og press. Alt for mange elever kommer på skolen uten å ha spist frokost. Vi vet at man lærer dårligere på tom mage. Derfor vil vi innføre gratis skolemat fra barneskole til videregående. 

SU vil:

  • Fjerne eksamen.
  • Fjerne fraværsgrensen.
  • Lovfeste retten til læreplass og øke lærlingtilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger. 
  • Fornye utstyrsparken på yrkesfag og øke utstyrsstipendet for yrkesfagelever. 
  • Gi alle elever gratis skolemat.
  • Ha flere lærere så hver enkelt elev får den oppfølgingen de trenger.
  • Styrke skolehelsetjenesten og gi alle unge som trenger det gratis psykolog. 
Del denne saken