Elektrifisering av sokkelen

Elektrifisering av sokkelen med kraft fra land vil gå på bekostning av industrien på land, stå i veien for oppstarten av nye grønne industriprosjekt, i tillegg kan det bidra til at strømprisene øker. Ikke minst vil det ha store konsekvenser for naturen og samiske reindriftsområder. Derfor krever vi at ved elektrifisering må oljenæringa selv bygge ut like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene.

Elektrifisering av Melkøya

Regjeringen har gitt tillatelse til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya, som medfører betydelige naturinngrep i beite- og reindriftsområdet i Finnmark. Dette er et brudd på rettighetene til samefolket. Elektrifiseringen krever også betydelig energi, noe som kommer til å øke strømprisene for befolkningen i Finnmark.  I 2021 ble det produsert 11.8 TWh strøm med havvind i Norge, og elektrifisering av Melkøya kommer til å kreve hele 3.6 TWh. Dette er verdifull ren energi som kunne blitt brukt til å elektrifisere og utvikle landbasert grønn industri. 

Dette er selvfølgelig en lur investering for Equinor, som sikrer at de kan både redusere fremtidige kostnader for CO2-avgifter og potensielt gi økte inntekter fra økt gassproduksjon. Samtidig kan Equinor utgi seg for å være et «grønt» selskap som kutter utslipp, men virkeligheten er at de store investeringene og infrastrukturen som elektrifiseringen medfører, vil være med på å forlenge oljealderen. Dette er grønnvasking av en industri som skaper ekstreme konsekvenser for klima.  

SU vil:

  • At sokkelen ikke elektrifiseres med strøm fra land. Ved elektrifisering må oljenæringa selv bygge ut like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene. Elektrifisering skal ikke brukes til å opprettholde oljeproduksjon som er i strid med 1,5-gradersmålet.
  • At Melkøya ikke elektrifiseres med strøm fra land. Equinor må bygge ut havvind og få på plass karbonfangst og lagring i stedet. Det vil bidra til å utvikle teknologi som kan komme hele Norge til gode.
Del denne saken