Ekstremisme og radikalisering

Som en forlengelse av borgerkrigen i Syria og andre konflikter i Midtøsten ser man en bølge av radikalisert ungdom, særlig unge menn, som ønsker å utøve “hellig krig” mot Vesten. Parallelt med dette ser man at høyreekstremister blir stadig flere og bedre organisert. I møte med denne svært komplekse utfordringen blir man ofte møtt med enkle løsninger. Høyrepopulister ønsker å legge lokk på muslimers religionsfrihet og stoppe innvandringen til Europa, mens statsledere går stadig lenger i å trosse personvern og retten til privatliv gjennom å ta initiativ til masseovervåkning.

Sosialistisk Ungdom mener at terrortrusselen er et komplisert problem som må angripes fra flere sider. Det er et problem som i stor grad er et resultat av motsetningene og de undertrykkende strukturene i det kapitalistiske systemet, og man ser mange likheter mellom framveksten av radikal islamisme og framveksten av høyreekstremisme. Samtidig er det klart at terrortrusselen, særlig når det kommer til jihadisme, har grobunn i krig og fattigdom – noe Norge også har ansvar for. Vi har støttet og deltatt i flere destabiliserende militæroperasjoner i Midtøsten de siste årene, og dermed vært med på å piske opp under et narrativ om at Vesten er i krig med islam. Samtidig tjener vi penger på å selge militært materiell til forbryterregimer som Saudi-Arabia. 

SU vil:

  • Styrke stillingen og fokuset på kritisk tenkning, livsmestring og demokratideltakelse i alle fag i grunnskolen og grunnfagene i videregående skole.
  • Styrke den tverrfaglige forskningen på radikalisering og at denne kunnskapen formidles til folk som jobber i relevante yrker.
  • Styrke kultur og fritidstilbudet til ungdom og andre fellesarenaer.
  • Styrke EXIT-strategier og amnestiordninger.
  • Bryte opp ekstremistiske miljøer internasjonalt og i Norge.
  • Opprette et nasjonalt organ for å koordinere arbeidet med EXIT-strategier mellom ulike samfunnsinstitusjoner.
Del denne saken