Ekstremisme og radikalisering

Ekstremistisk terror har blitt en stadig viktigere del av vårt trusselbilde og offentlig debatt. Som følge av krig og fattigdom har vi sett en bølge av radikaliserte mennesker som ønsker å utøve “hellig krig” mot Vesten, og parallelt med dette ser man at høyreekstremister blir stadig flere og bedre organisert.

Norge  har støttet og deltatt i flere destabiliserende militæroperasjoner i Midtøsten de siste årene, og dermed vært med på å piske opp under et narrativ om at Vesten er i krig med islam. Samtidig tjener vi penger på å selge militært materiell til forbryterregimer som Saudi-Arabia. Kampen mot ekstreme ideologier og effektivisering av etterretningstjenester må altså utføres mens vi anerkjenner hvor ødeleggende motsetningene i vårt samfunn er, og hvilket ansvar vi har i det internasjonale samfunnet.

Vi har de siste årene sett en kraftig økning av rasisme, fremmedfrykt og høyreekstremisme i Europa. De rasistiske strømningene har også fått fotfeste i Norge. Disse bevegelsene har ikke vokst fram helt uavhengig av samfunnet, det er en konsekvens av økt sosial ulikhet, mer usikkerhet og at rasistiske organisasjoner får profilere seg som stuerene og legitime meningsytrere. Det har ført til at den offentlige debatten er flyttet dramatisk i feil retning de siste årene, og bidrar effektivt til å skape fordommer og spre rasisme.

SU vil:

  • styrke stillingen og fokuset på kritisk tenking, livsmestring og demokratideltakelse i alle fag i grunnskolen og grunnfagene i videregående skole.
  • Styrke den tverfaglige forskningen på radikalisering og den kunnskapen må formidles til folk som jobber i relevante yrker.
  • Styrke kultur og fritidstilbudet til ungdom og andre fellesarenaer
  • At human rights service sin offentlige støtte trekkes. Statlig støtte til medieplattformer med ekstremistiske standpunkter bør ikke finne sted.
  • Styrke EXIT-strategier og amnestiordninger.
  • Bryte opp ekstremistiske miljøer internasjonalt og i Norge
  • Opprette et nasjonalt organ for å koordinere arbeidet med EXIT-strategier mellom ulike samfunnsinstitusjoner.
Del denne saken