Demokrati

Det er ofte langt mellom vanlige folk og våre valgte representanter i kommunestyrer, fylkesting og Stortinget. Sosialistisk Ungdom kjemper for å flytte mer makt over politikken og lokalsamfunnene nærmere folk. Det kan vi gjøre gjennom å innføre et deltakende demokrati, der vi gjennom direkte-demokratiske midler styrer mer selv.

Det innebærer deltakende budsjettering, som er at vanlige folk i bydeler eller tettsteder samles hvert år for å selv bestemme hva kommunens budsjetter skal brukes til. Dette blir gjort mange steder allerede, for eksempel i Sevilla i Spania og Porto Alegre i Brasil. Det innebærer også mer bruk av folkeavstemninger lokalt og nasjonalt og å åpne for at underskriftsaksjoner med et visst antall signaturer fører til at en sak må behandles på Stortinget.

SU vil:

  • Flytte politisk makt over lokalsamfunnene til vanlige folk gjennom deltakende budsjettering og lokale folkeforsamlinger.
  • Ha mer bruk av folkeavstemninger og innføre folkeforslag på Stortinget.
  • Innføre stemmerett for 16 åringer.
  • Redusere godtgjørelset for stortingsrepresentanter og politikere i regjeringen.
  • Sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved kommune- og fylkesvalg og stortingsvalg, samt kirkevalg og Sametinget.
Del denne saken