Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet i 2015, og er et tilbud som bidrar til at flere kan styre sin egen hverdag. BPA er en alternativ måte å organisere tjenester til personer med funksjonsnedsettelser på, hvor brukeren selv ansetter sine assistenter og organiserer oppgavene. Selv om det var et viktig steg å rettighetsfeste BPA, er det fortsatt en rekke utfordringer som må løses for at alle som har rett til det skal få BPA, og for at tilbudet skal fungere godt nok.

I dag er det kommunene som drifter BPA. Det fører til store forskjeller i tilbudet mellom ulike kommuner, og at flytting over kommunegrenser kan være komplisert. BPA skal være et reelt verktøy for likestilling og deltakelse. Det bør fungere godt uansett hvor du bor, og flytting burde ikke føre til en periode uten assistanse. For å løse disse utfordringene bør man se på muligheten til å flytte BPA fra kommunene over til folketrygden slik at tilbudet blir landsdekkende.

Det er også en utfordring at man bare har rett på BPA frem til man fyller 67 år. Også mennesker over 67 år bør ha rett til å styre sin egen hverdag. Derfor bør retten til BPA utvides slik at den ikke er aldersbetinget.

SU vil:

  • At retten til BPA ikke være være aldersbetinget.
  • At BPA skal flyttes fra kommunene til folketrygden.
  • At assistenter som er ansatt i en BPA-ordning skal ha tariffavtale.
Del denne saken