Borteboere

Et gjennomsnittlig matbudsjett for en person er på rundt 3000 kr. Da sitter en igjen med begrenset budsjett som gir begrenset muligheter til å delta i sosiale fellesskap. SV har allerede i forhandlinger med regjeringen økt borteboerstipendet fra 4 979 kroner i måneden i skoleåret 2022-23 til 5 639 kroner i skoleåret 2023-24. Men vi sier oss ikke fornøyde der. Bare fordi vi er unge, skal vi ikke akseptere å leve under fattigdomsgrensa. Det er ikke slik at når du er borteboer så skal du være avhengig av hjelp fra foreldre eller en jobb. Stipendet skal være nok til å leve.

SU vil:

  • Økt borteboerstipendet med 700 kr per borteboer fra dagens nivå på 5639 kr. 
Del denne saken