Bistand

SU mener at Norge må gjøre en aktiv innsats for å bedre vilkårene for mennesker som bor i land preget av nød. Det er også viktig for å løfte land ut av fattigdom, slik at de blir mindre avhengig av “hjelp” fra andre land og blir mer selvstendige.

Utviklingspolitikken må først og fremst motvirke de maktforholdene og strukturene som skaper fattigdom, krig og miljøkriser, bidra til at ressurser blir jevnere fordelt, og legge til rette for at flere mennesker kan delta i samfunnet. Bistandens fremste oppgave er derfor ikke å direkte finansiere tjenester som helse, utdanning, mat eller infrastruktur til befolkningen i andre land, men å bidra til at fattige land selv kan finansiere sin egen utvikling. For å få til dette bør vi bidra til å styrke statlige institusjoner som er underlagt demokratisk kontroll. Det vil være behov for økt bistand i årene som kommer, og bistanden må være både langsiktig og fleksibel.

Regjeringen AP og SP foreslo å kutte i bistand til land i sør, og skrote målet om at 1 prosent av Norges inntekter skal brukes på bistand. SV klarte heldigvis å sikre 1 prosent til bistand i budsjettforhandlingene. Som et av verdens rikeste land, som tjener milliarder på at det er høye priser på olje og gass, er det usolidarisk av Norge å kutte i vår støtte til fattige land.

SU vil:

  • At Norge skal gi 1 prosent av BNI til bistand.
Del denne saken