Barnevern

Bilde: Ratiu Bia 

For å redusere bruken av kommersielle barnevernstjenester må vi styrke det kommunale og statlige barnevernet. SV foreslår en kraftig nasjonal satsing som sikrer økt kompetanse og flere barnevernspedagoger med tid til å se og følge opp hvert enkelt barn og deres familier. Dette er nødvendig for å sikre at barn og ungdom får hjelp tilpasset deres individuelle forutsetninger og behov. Ungdom skal dessuten ha rett til ettervern fram til de fyller 25 år.

SV vil:

 • Forby profitt og avkommersialisere barnevernet.
 • Slutte å sende ut barn på anbud.
 • Slutte å isolere barn i enetiltak.
 • Ansette mange flere fagfolk i barnevernet.
 • Sikre reell medvikring fra barn og ungdom i barnevernet.
 • Sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
 • Gjøre barnevernsloven til en rettighetslov.
 • Hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. 
 • Sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene.
 • Endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester.
 • Sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. 
 • Samarbeide med minoritetsmiljøene og ansette mangfoldskontakter i barnevernet.
 • Rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. 
Del denne saken